Zkušený, ale bez práce

Je vám více než 50 let a nemůžete sehnat práci? 

Zkušených lidí, kteří chtějí pracovat, a přesto mají dlouhodobý problém najít zaměstnání, je v Česku přibližně 77 400.

Přišeli jste o práci několik let před odchodem do důchodu a i přes veškerou snahu se vám nedaří novou práci získat.

Diskriminace na trhu práce vás přivádí do finančních problémů, které mohou být přeneseny na děti i vnoučata.

Stav dlouhodobé nezaměstnanosti v takto zralém věku vede často k nízké sebedůvěře, pocitu selhání, nedůvěře v celou společnost až k osvojení extrémních názorů.

Co můžete udělat vy?

Vytvořte životopis

Tuto vaši vizitku je důležité neustále zlepšovat a odlišovat od ostatních. Sepište si vše, co se vám v minulosti povedlo. Jaká je vaše přidaná hodnota? Na internetu najdete mnoho služeb, které vám pomohou nové „CV“ vytvořit a jsou zcela zdarma. Skvěle funguje například Cvapp.cz nebo zivotopisy.cz. Poradí vám také úřady práce nebo instituce zabývající se kariérním poradenstvím. Zkuste se podívat například na www.zlataprace.eu, která se specializuje na hledání práce pro lidi nad 50 let.

Dejte šanci změně

Nebojte se udělat změnu a rozhlédnout se mimo váš obor. Často se stává, že právě tam více ocení jiný pohled a typ dovedností či vaše dlouholeté zkušenosti. V motivačním dopise nebo životopise váš možný přínos vysvětlete.

Zvažte podnikání

Řada Neviditelných z této skupiny zjistila, že se nabyté zkušenosti dají dobře prodat v podnikání. Zamyslete se, jestli by vám nesedělo „udělat se pro sebe“ a práci třeba propojit s vašimi koníčky. Právě ty mohou být často nositelem zajímavých příjmů, protože vás baví, umíte o nich skvěle mluvit… Nebojte se o nich psát na internetu, vytvářet blogy… Lidé jsou dnes ochotni zaplatit za kde co, nápadům se meze nekladou.

Domáhejte se svých práv

Pokud máte pocit neférového jednání ze strany zaměstnavatele, zeptejte se na vaši situaci odborníků. Pomohou vám například zástupci odborových svazů, úřadu práce či neziskovek (zaměřených na poradenství v pracovně-právní oblasti).

Vzdělávejte se

Možná to slýcháváte až moc často, možná tomu nevěříte. Osobní rozvoj je důležitý v každém věku. Udržování či zvyšování kvalifikace pomůže předejít ztrátě zaměstnání a usnadní hledání nové. Více informací o rekvalifikačních kurzech pro lidi nad 50 let najdete zde: plus50.cz/rekvalifikace/vzdelavani. Můžete zkusit také univerzity třetího věku nebo neplacené stáže ve firmě, kde byste chtěli pracovat. Když se osvědčíte, dostanete zaměstnání nebo doporučení.

Brigáda jako zaměstnání

Stále více se objevují brigády spojené s poskytováním služeb ve sdílené ekonomice, rozvozu a dopravě nebo podpoře online obchodu. Někteří lidé si na těchto brigádách vydělávají násobně více než v předchozích zaměstnáních, mají vysokou flexibilitu pracovní doby a možnost uplatnění. Podívejte se na nabídku práce např. u rozvážkových firem či v jiných rostoucích oborech.

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

  • Máte velmi nízký příjem, což těžko můžete v krátké době změnit. S opakujícími se neúspěchy se problémy naopak zvětšují.
  • Profesním sestupem nebo vstupem do stínové ekonomiky.
  • Delší pobyt mimo trh práce mění vaše návyky a snižuje  konkurenceschopnost.
  • Dlouhodobá frustrace a nízká sebedůvěra mohou být překážkou vašich úvah o případném začátku podnikání.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

  • Náklady ze strany jednotlivce činí v průměru až 210,9 tis. Kč ročně (ušlá mzda, psychická ztráta dovedností, frustrace, nutnost hledat práci).
  • Náklady ze strany veřejných financí na jednoho nedobrovolně nezaměstnaného v dané skupině dosahují až 432,4 tisíc korun ročně (průměrné náklady spojené s výdaji veřejných politik nezaměstnanosti).

Co mohou udělat firmy?

Flexibilita
Flexibilní pracovní podmínky jsou efektivním nástrojem, jak zvýšit možnosti uplatnění potenciálních žadatelů o práci. Nebojte se kombinovat úvazky, poskytovat pružnou pracovní dobu a investovat do zkušeností. Nabízejte upravené podmínky a přístupnější pracovní pozice, například s větším množstvím světla, upravením zobrazení pro větší font písma a podobně.
Být seniorem může být přednost

Pracovníci staršího věku jsou v řadě zemí cenným lidským kapitálem. Snažte se přeměnit věk v přednost a přemýšlejte o tom, že loajální pracovníci s profesními a životními zkušenostmi mohou vaší firmě nabídnout více, než co je jejich základní pracovní náplní. Takoví zaměstnanci jsou loajální, mají zkušenosti, umí vést mladší generace.

Investujte do lidí

Podpora fyzického a psychického zdraví či pohody na pracovišti je dobrým nástrojem pro to, aby si zaměstnanci napříč věkem udrželi vysokou produktivitu. Práce pak zaměstnance baví, naplňuje, chodí do ní rádi a mají dobrý pocit z dosažených výsledků.

Komunikujte na rovinu

Pokud se společnost mění a musíte snížit počet lidí, mluvte s nimi na rovinu. Vysvětlete jim důvody, proč pro daného zaměstnance nemáte uplatnění, proč jste dali přednost jiným. Doporučte jim třeba, v čem se zlepšit. Zpětná vazba poskytne popuštěnému odpovědi na otázky a pomůže mu najít novou práci.

Co může udělat stát?

Daně a odvody

Stát může firmám nabídnout výhody za zaměstnávání starších zaměstnanců. Velmi dobře funguje například snížení odvodů za zaměstnance staršího věku. Ve srovnání s dávkami v nezaměstnanosti se navíc jedná i o výhodnější nástroj pro stát.

Pomoc v nezaměstnanosti

Cílená pomoc na úřadech práce je klíčová. Řada oslovených osob si stěžuje na nevstřícný přístup při hledání zaměstnání, což prohlubuje pocit vlastního selhání. Zbytečně.

Podpora podnikání

Řada nezaměstnaných 50+ má skvělé předpoklady pro podnikání, ale často se tohoto kroku obávají. Řešením může být poskytování kurzů věnujících se základům podnikání nebo poskytování startovacích podnikatelských úvěrů pro tyto Neviditelné.

Reforma ekonomicky aktivního věku

V odborné literatuře se často řeší téma reformy ekonomicky aktivního věku, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo možnost předčasného důchodu. V oblasti zaměstnanosti 50+ však chybí systematický sběr dat a jejich analýza, která může pomoci pozdějšímu hladšímu přechodu lidí 50+ do důchodového věku.

Kvalita rekvalifikačních kurzů

V oblasti rekvalifikací platí více než kde jinde, že kvalita je důležitější než kvantita. Doporučujeme zavést hodnocení kurzů ex-post ve formě analýzy jejich přidané hodnoty, a to jak ve spolupráci s účastníky, tak se zaměstnavateli.