Vysokoškolští studenti

Jste Neviditelný vysokoškolský student bez finanční podpory rodiny?

Chudobou ohrožených vysokoškoláků je v Česku až 12 000. Na sociální stipendium dosáhne jen asi 10 % z nich.

Zřejmě nemáte dostatečnou finanční podporu ze strany rodiny a jste tak odkázáni zcela na sebe. Náročné studium musíte kombinovat s brigádou nebo zaměstnáním.

Navzdory složité situaci projevujete velkou snahu školu dokončit. Studenti jako vy obvykle mají skvělé výsledky, protože jsou obdařeni daleko větší vůlí a pracovitostí.

Často se ale stává, že kvůli složitým podmínkám je těžké skloubit školu a práci. A pokud studium nedokončíte, může to ovlivnit celý váš život a rodinné vztahy. Výsledkem pak může být nástup do méně kvalifikované práce.

Co můžete udělat vy?

Motivujte se: Snažte se studium dokončit

Využijte všechny možnosti, které vysoké školy nabízí – konzultace, doučování, stipendia, v krajní nouzi krátkodobé přerušení studia. První pokus o studium je náročný, ale dle výzkumů má největší šanci na úspěch.

Vyhledávejte chytré příležitosti přímo na škole

Nebojte se požádat o práci či diskutovat o možnostech pomoci přímo na vaší vysoké škole. Velmi často se objeví pozice administrativní výpomoci. S trochou štěstí najdete placené místo pomocné vědecké síly či rešeršisty ve vědeckých projektech.

Po práci se rozhlédněte ale raději v oboru

Mimooborové brigády jsou lákavé a jistě pomáhají překonat těžké období. Zkušenosti z oboru se vám ale rychle vrátí. Pomohou při studiích i zkouškách (teorii budete mít doplněnou praxí). S pomocí školy můžete najít stáž ve firmě v oboru, kde vám třeba nabídnou i zkrácený úvazek při studiu, různé certifikáty apod.

Soutěžte

Neváhejte se zúčastnit výběrových řízení na příspěvky z různých grantů, nadací, studijních soutěží či studentských stáží.

Příležitosti hledejte i na sociálních sítích

V nejrůznějších FB skupinách velmi dobře funguje shánění brigád, pravidelné práce a můžete se zapojit i do sdílené ekonomiky.

Budujte si kontakty

Začleňte se do kolektivu, i když vám studium a brigáda berou většinu času. Kombinace povinností a zábavy je důležitá pro udržení psychické pohody, ale také pomáhá budovat celoživotní profesní a přátelské vztahy.

Věřte si

Nenechte si okolím vnutit „pocit méněcennosti“ kvůli penězům. Můžete využít služeb studentských či kariérních poradců, kteří na vysokých školách působí. Pamatujte na psychologické pravidlo, že pokud budete věřit sám sobě, bude vám věřit i okolí. Není to všeobjímající pravidlo, pomůže ale otevřít dveře.

Objevujte každodenní chytré volby

Vaše každodenní chytré volby vám pomohou držet výdaje na uzdě. Využijte maximálně status vysokoškolského studenta. Můžete čerpat příspěvek na jídlo v menze, sleva platí i v menzách “konkurenčních” vysokých škol. Sportujte na vysokoškolských sportovištích (bazény, fitness, posilovny…). Využijte co nejvíc slev od ISIC. Kvalitní kávu si uvařte doma a vezměte si ji s sebou do termo hrnku, výhodnější je vařit než kupovat „hotovky“. Za zábavou můžete vyrazit do studentských klubů.

Kde ještě můžete najít radu a pomoc?

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

  • V porovnání s ostatními studenty nemáte čas ani peníze na společenský život či koníčky, ztrácíte tak důležité kontakty pro budoucí profesní život.
  • Žijete v neustálé obavě z nezvládnutí své existenční situace. Kvůli nedostatku peněz i času jste neustále pod velkým tlakem.
  • Zato však pokud studium úspěšně zvládnete a vstoupíte do vysněného zaměstnání, budete na to nesmírně hrdí a současně i velkým pozitivním vzorem pro své okolí.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

  • Nedokončená vysoká škola by vás stála průměrně až 114 500 Kč ročně. O tolik více byste mohl vydělávat v případě dokončeného studia.
  • Nižší příjmy mají za následek, že jako nedostudovaný Neviditelný budete odvádět do veřejných rozpočtů v průměru o 92 600 Kč ročně méně na daňových odvodech.

Co mohou udělat firmy?

Zaměstnávání studentů

Zavést zvláštní režim pro zaměstnávání studentů, který by umožňoval skloubit nepravidelný výdělek i výhody studentského statusu.

Stipendia

V zahraničí je běžné, že firmy v rámci svých HR programů komunikují se zaměstnanci ve stále nižším věku, často ještě před vysokou školou. Vyšší podpora nadaných studentů stipendiem je velmi efektivní.

Společenská odpovědnost firem

Nedostatek peněz by neměl být bariérou k tomu, aby se nadaní jedinci věnovali kariéře. Jejich kariéru je možné podpořit CSR projekty, nadačním financováním či placenými stážemi. Firmy si tak mohou vybudovat velmi věrné a vděčné zaměstnance.

Co může udělat stát?

Přesné cílení podpory

Posílit finanční podporu studentů pocházejících z rodin s nízkými příjmy, aby pro ně nedostatek peněz nebyl bariérou k úspěchu.

Garantované půjčky

Všem studentům umožnit získat státem garantovanou nebo poskytnutou půjčku na pokrytí přímých i nepřímých nákladů spojených se studiem. Toto opatření je v zahraničí velmi efektivní.

Spoření na vzdělání

Zavést spoření na vzdělání s daňovým zvýhodněním, které by motivovalo rodiny k vytváření úspor na budoucí vysokoškolské studium svých dětí.

Uznatelné náklady

Umožnit firmám, které finančně podporují studenty, určitou část z vyplacené podpory vložit do nákladů. Umožnit čerpat podporu na propojení spolupráce mezi soukromým sektorem a vysokými školami.