Informace o zpracování osobních údajů

1. V rámci akce „Neviditelní“ zpracovává společnost Provident Financial s.r.o. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523.(dále jen „Správce“), osobní údaje účastníků akce dle ust. č. 6., odst. 1b NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR), a to za účelem vyřízení vašeho dotazu, splnění poptávky a poskytnutí služby.

2. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu: 

 • jméno a příjmení
 • e‑mailová adresa
 • požadovaný dotaz na řešení životní situace

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k odbavení vašeho dotazu, požadavku a poskytnutí naší služby, nejdéle ale po dobu 6 měsíců od naší poslední komunikace, pokud pro zpracování nevznikne jiný právní titul (například souhlas).

3. Pokud byste měli ohledně zpracování osobních údajů jakýkoliv dotaz nebo požadavek, kontaktujte nás na info@neviditelni.org nebo na kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@provident.cz, případně na adresu našeho sídla Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

AMI Communications s r.o., se sídlem Týn 641/4, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 63077370, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl H, 696

Další zpracovatelé:

 • Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami  – využíváme balík aplikací Google Suite Apps pro e‑maily a kancelářský balík.
 • Společnost MICROSOFT s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, Praha 4 – Michle, IČ 471 23 727 a s ní propojené osoby – využíváme kancelářské aplikace Microsoft v souladu s jejich podmínkami, které najdete zde.
 • Wedos Internet a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ 281 15 708 – data z poptávkového formuláře můžeme dočasně uložit na server, abychom dokázali řešit případné problémy s roboty a poštovním serverem.

5. Dovolujeme si Vás informovat, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a máte právo:

 • Podat námitku proti zpracování osobních údajů 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Zpracovatel se zavázal, že ve smyslu § 13 odst. 1 ZOOÚ, resp. článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v ZOOÚ, Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.

7. V rámci zpracování osobních údajů u nás neprobíhá automatizované rozhodování, ani profilování.