Partneři

Spotřebitelské fórum, z.ú.

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma s cílem vytvářet prostor pro dialog mezi neziskovým sektorem a akademickou, komerční a veřejnou sférou. Od roku 2016 se snaží propojovat spotřebitelské organizace a další nevládní neziskové organizace a podporovat jejich činnost ve prospěch spotřebitelů a občanů v ČR. Podílí se na mezinárodním výzkumu konkurenceschopnosti. Více na: www.spotrebitelskeforum.cz.

Spotřebitelské fórum

„Projekt Neviditelní nabízí každému možnost lépe porozumět potřebám lidí, kteří z různých důvodů musí čelit složité životní situaci a stát, firmy i jejich okolí ne vždy rozumí tomu, jak jejich život usnadnit. Posilování empatie k potřebám lidí ze skupin Neviditelných je první krok, jak věci začít měnit k lepšímu.“

Kryštof Kruliš

Zakladatel a předseda správní rady

„V každé moderní společnosti se vyskytují skupiny obyvatel, které jsou systémově i společensky přehlížené. V rámci projektu Neviditelní cítíme velký potenciál upozornit na problémy, se kterými se tyto skupiny potýkají, aby se jejich situace mohla do budoucna zlepšit.“

Aleš Rod

Ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz

Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú. (CETA)

Cílem činnosti CETA je analyzovat tržní, socioekonomické a politické jevy v České republice a upozorňovat na jejich dopady. Důležitost poznání ve vymezených oblastech je činností CETA akcentována zejména osobám se zájmem o fungování trhů a ekonomiky. Zaměřujeme se na výzkumné otázky související s procesy regulace, bariérami ekonomického růstu, tvorbou blahobytu a rozvojem ekonomické svobody v České republice. O těchto problémech a jejich o příčinách, důsledcích a možnostech nápravy selhání institucionálního prostředí v České republice i Evropské unii se snažíme veřejnost informovat prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích projektů, studií, přednášek a článků. Více na www.eceta.cz.

CETA

Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú. (CETA)

Cílem činnosti CETA je analyzovat tržní, socioekonomické a politické jevy v České republice a upozorňovat na jejich dopady. Důležitost poznání ve vymezených oblastech je činností CETA akcentována zejména osobám se zájmem o fungování trhů a ekonomiky. Zaměřujeme se na výzkumné otázky související s procesy regulace, bariérami ekonomického růstu, tvorbou blahobytu a rozvojem ekonomické svobody v České republice. O těchto problémech a jejich o příčinách, důsledcích a možnostech nápravy selhání institucionálního prostředí v České republice i Evropské unii se snažíme veřejnost informovat prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích projektů, studií, přednášek a článků. Více na www.eceta.cz.

CETA

„V každé moderní společnosti se vyskytují skupiny obyvatel, které jsou systémově i společensky přehlížené. V rámci projektu Neviditelní cítíme velký potenciál upozornit na problémy, se kterými se tyto skupiny potýkají, aby se jejich situace mohla do budoucna zlepšit.“

Aleš Rod

Ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz

Dirivitu

Společnost Dirivitu, s.r.o. nabízí psychoterapii, koučink a psychologickou práci se skupinami, pro jednotlivce i pro firmy. Specializuje se na témata krize a krizová intervence, partnerské a rodinné vztahy, psychohygiena a emoční inteligence. Konkrétní pomoc vždy přizpůsobujeme potřebám klienta. Více na www.dirivitu.com.

„Projekt Neviditení je skvělou příležitostí, jak upozornit na skupiny lidí, kteří jsou ohroženější než většina, a to nejen kvůli covidu, i když díky němu je to možná teď víc vidět. Toto ohrožení vnímám na různých rovinách – materiální, fyzické a rozhodně psychické. Protože Dirivitu s.r.o. se specializuje na psychologickou pomoc v krizi a rodinné vztahy, rádi bychom s pomocí projektu Neviditelní přispěli k psychické pohodě právě v těchto skupinách.“

Kateřina Brikciová

psycholožka

„Provident poskytuje služby lidem, kteří z různých důvodů, často spojených s rizikovostí, na úvěr u banky „nedosáhnou“, nebo si bankovní služby z nějakého důvodu nežádají. Ze zkušeností víme, že řada našich zákazníků nemá snadný život a chtěli jsme tak přijít s projektem, který může otevřít oči nejen institucím a regulátorům, ale i pomoci Neviditelným. To vše s cílem těmto lidem zlepšit život, dodat sebedůvěru nebo alespoň ukázat směr. I Neviditelní jsou něčí děti, manželé, rodiče či prarodiče a jejich situací mnohdy trpí celá rodina.“

Jiří Hauptmann

ředitel pro corporate affairs & communications

Provident Financial s.r.o.

Hlavním partnerem a autorem projektu Neviditelní je společnost Provident Financial s.r.o.  Od roku 1996 na českém trhu za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. Více na www.provident.cz.

Provident Financial

Provident Financial s.r.o.

Hlavním partnerem a autorem projektu Neviditelní je společnost Provident Financial s.r.o.  Od roku 1996 na českém trhu za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. Více na www.provident.cz.

Provident Financial

„Provident poskytuje služby lidem, kteří z různých důvodů, často spojených s rizikovostí, na úvěr u banky „nedosáhnou“, nebo si bankovní služby z nějakého důvodu nežádají. Ze zkušeností víme, že řada našich zákazníků nemá snadný život a chtěli jsme tak přijít s projektem, který může otevřít oči nejen institucím a regulátorům, ale i pomoci Neviditelným. To vše s cílem těmto lidem zlepšit život, dodat sebedůvěru nebo alespoň ukázat směr. I Neviditelní jsou něčí děti, manželé, rodiče či prarodiče a jejich situací mnohdy trpí celá rodina.“

Jiří Hauptmann

ředitel pro corporate affairs & communications

IPSOS s.r.o.

Ipsos je výzkumnou, technologickou a konzultační společností. Výzkumu trhu se věnuje již 29 let a je největší výzkumnou agenturou na českém trhu. Ipsos je členem organizací SIMAR, ESOMAR, MSPA a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Více na www.ipsos.cz.

Ipsos

„V každé moderní společnosti se vyskytují skupiny obyvatel, které jsou systémově i společensky přehlížené. V rámci projektu Neviditelní cítíme velký potenciál upozornit na problémy, se kterými se tyto skupiny potýkají, aby se jejich situace mohla do budoucna zlepšit.“

Michal Kormaňák

Account Director