Neúplná rodina – jste matka samoživitelka nebo otec samoživitel?

Jste na děti sami? 

Do této skupiny spadá 210 000 osamělých rodičů, kteří vychovávají více než 336 000 dětí.
90 % osamělých rodičů jsou ženy, tedy matky samoživitelky.

Jako osamělý rodič –  tedy jako matka samoživitelka nebo otec samoživitel děláte pro zajištění sebe a svých dětí určitě maximum, a to bez možnosti sdílet starosti o rodinu s partnerem (ať už po rozvodu, nebo ovdovění).

Vaše situace neúplné rodiny vás trápí i kvůli tomu, že se o situaci samoživitelů ve společnosti nemluví a je proto psychicky těžké se obrátit na instituce, které vám podají pomocnou ruku, ať už finančně, či právně.

Kvůli potřebě pomoci, musíte zvládat opakovanou komunikaci s úřady, což je časově, finančně i psychicky náročné.

Vaše děti se často kvůli nedostatku peněz nemohou účastnit mimoškolních aktivit, jako jsou například kroužky, školy v přírodě nebo lyžáky.

Možná vám partner dluží na výživném na dítě.

CO MŮŽETE UDĚLAT JAKO MATKA SAMOŽIVITELKA NEBO OTEC SAMOŽIVITEL?

Nestyďte se za svou situaci neúplné rodiny

Není hanba přiznat si, že jste ve složité rodinné situaci – jste sami na problémy, které obvykle řeší dva. Nestyďte se požádat o podporu jako samoživitel kvůli pocitu, že je na tom mnoho lidí ještě hůř.

Hledejte informace a další pomoc

Snažte se získat informace o dostupné pomoci. Tu vám nabízí ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad práce, obec, nadace či neziskový sektor. Využijte pomoci, na kterou máte právo. Obraťte se na nejbližší pobočku správy sociálního zabezpečení a zažádejte si o příspěvek na bydlení, na dítěna příspěvek v hmotné nouzi. Podívejte se například na neziskové organizace Klub svobodných matekAsociace neúplných rodin nebo Patron dětí.

Obrátit se na neziskovku nic nestojí a přinese vám to nejen možnost finanční či materiální pomoci. Nezisková organizace funguje i jako váš prostředník a osoba, která za vás bude komunikovat. Pomůže vám v komunikaci s úřady, může se za vás zaručit, dát vám doporučení do školky a školy, do práce a podobně.

Povídejte si o problémech samoživitelů

Nebojte se mluvit o svých problémech, uleví se vám a výsledkem může být cenná rada. Využijte i služeb terapeuta či psychologa. A nemusíte ani nikam chodit, online terapie od Terap.io nebo Hedepy funguje online pomocí videohovoru. Terapeutické sezení vám může uhradit i vaše pojišťovna. Nárok na psychologa máte na základě doporučení od praktického lékaře a proplácí jej třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Využijte komunitní pomoc

Zapojte se do aktivit, ve kterých si rodiče navzájem radí nebo nabízí hlídání dětí. Komunitní centra bývají v každém větším a ve vybraných menších městech.

Problémy je třeba řešit včas

Pokud se před vámi objeví problém, nebojte se o něm mluvit se svým okolím. Většina potíží je snáze řešitelná, když se řeší včas a napřímo. Nenechte problémy bobtnat a kumulovat.

Půjčujte si věci a sdílejte své zkušenosti s dalšími samoživiteli

Přidejte se na Facebooku do skupin pro samoživitele a předávejte si své zkušenosti, například o postupu při žádosti o rodičovský příspěvek. Nekupujte nové věci, raději se poptejte ve svém okolí a nebo využijte speciální půjčovny věcí třeba pražská Library of Things, brněnská Knihovna věcíPůjčím.to, SharyGo. Tyto půjčovny fungují na podobném principu jako běžné knihovny.

Svezte se na vlně udržitelnosti

Nebojte se věcí z druhé ruky. V moderních secondhandech nebo swapovacích (výměnných) skupinách na Facebooku najdete často krásné oblečení, díky kterému ušetříte peníze i planetu. Ve speciálních RE-USE centrech (RE-USE centrum v OstravěRE-USE centrum v PrazeRE-USE centrum v Brně) seženete za pár korun nábytek, ale i další potřebné věci do domácnosti.

Využijte pomoc potravinové a nábytkové banky

Potravinové banky poskytují jídlo neziskovým organizacím, které je následně předávají potřebným (mladým rodinám, rodičům samoživitelům, seniorům). Každá organizace má jiná pravidla, komu a jak často pomoc vydá. Je proto dobré se u každé organizace nejprve informovat. Někde potřebujete potvrzení o nároku na potravinovou pomoc. To vám vydají na OSPOD (Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí). Na podobném principu fungují i nábytkové banky (nábytková banka v Praze, a nábytková banka v Brně). Velkou pomocí je organizace Šatník pro rodiče samoživitele.

Možnosti, kam se obrátit pro radu:

Partneři

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

 • Máte jeden z nejnižších příjmů ze všech Neviditelných. Váš příjem stačí maximálně na pokrytí základních potřeb. U samoživitelů vzniká tzv. vnitřní dluh vůči sobě (omezení všech potřeb na minimum).
 • Strach o to, jak zaplatíte nájem a zda vám zbyde na jídlo, se může negativně odrazit na vašem zdravotním stavu a to se pak nutně přenese na psychickou pohodu dětí.
 • Nemáte čas a kapacity řešit všechny problémy. Ty se pak hromadí.
 • Často zanedbáváte péči o své zdraví – nemáte čas chodit na preventivní prohlídky, ani nutné zákroky (například u zubaře).
 • Koronakrize postavení vás, osamělých rodičů samoživitelů, významně zhoršila. Zavřené školky a školy ještě více omezily možnosti obživy. Místo práce se musíte starat o děti. Vy, kdo jste pracovali na dohodu o provedení práce, nemáte nárok ani na ošetřovné. Máte nové neočekávané výdaje.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

 • Rozvedený, svobodný či ovdovělý rodič má pouze jednu výplatu. O výdaje se tak nemůže dělit s partnerem. V rodinném rozpočtu má rodič až o 53 100 Kč ročně méně, když vychovává dítě bez partnera.
 • Nižší daňové odvody a veřejné finance až na 123 500 Kč ročně za jednoho samoživitele.

  CO MOHOU UDĚLAT FIRMY PRO SAMOŽIVITELE?

  Flexibilní pracovní doba

  Možnost přizpůsobit si pracovní dobu a množství práce nebo pracovat z domova pomáhá samoživitelům nejvíce. Úprava pracovní doby, pracovní benefity, jako jsou hlídání dětí nebo poukazy na koníčky, jsou relativně málo nákladné, ale zvyšují kvalitu života samoživitele a tím i produktivitu práce.

  Omezení předsudků

  Rodiče, ti osamělí obzvlášť, se na trhu práce setkávají s předsudky. To jejich problémy prohlubuje. Snažte se se svými zaměstnanci mluvit, šiřte dobrou praxi. V rámci firmy i odvětví ukazujte, jak efektivně pracovat se samoživiteli.

  Práce jako náplň života

  Pokud vnímá zaměstnanec práci jen jako zdroj obživy, nemusí být dostatečně motivovaný v jejím plnění. Podporujte přístup „práce jako životní naplnění“. Nabídněte zaměstnancům kariérní postup nebo například rekvalifikaci a vzdělávání. Zábavné aktivity pro zaměstnance utuží vztahy na pracovišti a zlepší atmosféru.

  Aktivní nabídka práce

  V každé instituci se občas objeví nabídka práce, která je vhodná pro matky a otce samoživitele. Hledáte zaměstnance na zkrácený úvazek, s flexibilní pracovní dobou nebo na práci z domova? Neváhejte informovat úřad práce o tom, že máte nabídku vhodnou pro samoživitele.

  Pomoc pro samoživitele je důležitá

  Projekty společenské odpovědnosti firem systematicky zlepšující postavení osamělých rodičů, představují velký potenciál cílené a efektivní pomoci.

  CO MŮŽE UDĚLAT STÁT PRO SAMOŽIVITELE?

  Předškolní zařízení

  Míst v jeslích a školkách musí být dostatek. Děti v zařízeních umožní samoživitelům mít více času na vlastní rozvoj a práci. Růst životní úrovně je spojený s možností pracovat.

  Lepší komunikace

  Lepší komunikace se zástupci této skupiny Neviditelných. Řada z nich se na úřady a další oficiální místa obrací ve stresu a obavě o budoucnost. Osamělí rodiče často nemají zkušenosti s podobným jednáním. Myslete na to, že ohleduplnost a ochota při jednání nic nestojí a samoživitelům může pomoci.

  Flexibilní pracovní úvazky

  Větší podpora flexibilních pracovních úvazků ze strany státu představuje pro samoživitele významnou pomoc. Dělba času mezi péči o dítě a práci je zásadní. Občas se ale musí dělat kompromisy a přichází náhlé změny. Flexibilní úvazky tento problém řeší.

  Efektivní vymáhání výživného na dítě

  Podpora efektivnějšího vymáhání výživného od neplatičů je dlouho disktutované téma a matky samoživitelky se s těmito problémy potýkají velmi často. Podle organizace Vaše Výživné činil průměrný dluh na výživném za rok 2020 celých 53 000 Kč. Pokud druhý rodič neplatí výživné, může vám pomoci stát, stačí zažádat o náhradní výživné. S vymáháním výživného vám zdarma pomůže také nezisková organizace Samoživitelky.

  Uzákonění pojmu “Samoživitel / Osamělý rodič”

  Ukotvení pojmu rodič-samoživitel v právních předpisech je zdánlivá maličkost. Uzákoněním tohoto pojmu se ale procesy – včetně podpory samoživitelů – urychlí a zefektivní.

   

   

   

   

  Podpora nápomocných organizací

  Kromě přímé finanční podpory neziskových organizací může stát pomoci poskytnutím prostor například RE-USE centrům nebo nábytkovým bankám.