Člověk pracující ve stínové ekonomice

Dostáváte část mzdy na ruku? Možná patříte mezi Neviditelné pracující ve stínové ekonomice.

Ve stínové ekonomice se nachází 214 tis. až 535 tis. osob, které jsou ohroženy příjmovou chudobou.

Pravděpodobně ano, pokud oficiálně pobíráte dávky či minimální mzdu a zbytek peněz dostáváte nepřiznaně (na ruku).

Pracujete v odvětvích, které neviditelnost umožňují nebo dokonce přímo nabízejí – například gastronomie a stavebnictví, ale také sektor IT.

Možná jste si nemohl/a vybrat? Rozhodl/a jste se pro tento způsob dobrovolně nebo pod tlakem zaměstnavatele.

Důsledky práce ve stínové ekonomice si často uvědomíte, až když je pozdě (například v důchodu nebo když onemocníte).

Myslíte si, že nyní se vám práce ve stínové ekonomice vyplatí. Ale vyplatí se vám i při vědomí jejích následujících dopadů? Není to krátkozraké?

Co můžete udělat vy?

Naučte se rozeznat stínovou ekonomiku
Základem je smlouva a s ní spojená dokumentace – pokud tyto formality nemáte v pořádku, měli byste zbystřit. Tohle vám může napovědět:

 • Dostáváte peníze na ruku častěji než jednou měsíčně (denně, týdně)
 • Máte nepravidelnou pracovní dobu, směny delší než 8 hodin
 • Váš šéf říká, že nepotřebujete smlouvu a nemá rád papírování
 • Při zranění nechce váš šéf zavolat sanitku (zakrývá pracovní úraz)
 • Vyvíjí v práci nátlak a vyhrožuje („Jestli se vám to nelíbí, okamžitě můžete jít, na vaše místo mám dalších deset lidí…“)
Vystupte ze stínu

Až se dostanete do nečekané situace, poznáte, že je výhodnější působit v oficiální ekonomice. Nemůžete tak snadno přijít ze dne na den o práci, dostanete podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, máte nárok na ošetřovné a mnoho dalšího. Snažte se, abyste dostávali stejnou mzdu, jako máte ve smlouvě. Vysvětlete váš postoj zaměstnavateli (pokud to jde).

Poraďte se s odborníky

Pokud se vám něco nezdá, vždy se poraďte s odborníky, abyste zjistil, na co má zaměstnavatel nárok a na co máte právo vy. Ochrana zaměstnanců v zákoníku práce jasně vymezuje pojmy jako pracovní doba, pracovní pomůcky nebo podmínky na pracovišti – například právní poradny při Úřadu práce ČR nebo infolinky ministerstva práce a sociálních věcí jsou vhodným místem. Nikdy se nenechte k práci ve stínové ekonomice nutit – může se stát, že nakonec za to ponesete odpovědnost vy osobně a váš zaměstnavatel bude mít přitom krytá záda.

Spočítejte si dlouhodobé důsledky

Pokud myslíte, že oficiální příjmy potřebujete snížit z jakéhokoliv důvodu (zadlužení, nižší odvody), postavte si do protikladu dlouhodobé nevýhody a dopady na celou rodinu. Nevýhody práce „na černo“ vás doženou v budoucnu, často v tu nejhorší možnou dobu. Přesvědčte se včas, co vás čeká, když budete například žádat o půjčku nebo hypotéku, potřebovat čerpat nemocenskou nebo na jak velký důchod budete mít nárok (počítá se z legálního oficiálního příjmu).

Šetřete

Pokud krátkodobě není jiná šance na obživu než setrvat ve stínové ekonomice, snažte se spořit. Nižší míra ochrany v případě mimořádných událostí způsobí, že je budete potřebovat.

Změňte práci

Snažte se využít programů na podporu legální zaměstnanosti, rozvíjení dovedností či rekvalifikačních kurzů. Zvýšíte tak šanci uplatnit se na pozici v oficiální ekonomice. Mnoho kurzů vám může zaplatit úřad práce. V některých případech vám vyplatí i podporu, ze které můžete žít, zatímco se snažíte o změnu oboru, doplnění vzdělání.

Zkuste to jinde

Dojíždění či stěhování za prací není populární, ale funguje, především když si pracovní místo domluvíte předem. Pokud vám situace nevyhovuje a ve vašem současném bydlišti není jiná volba, zjistěte si možnosti práce v jiných městech nebo regionech.

Kde ještě můžete najít radu a pomoc?

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

 • Nejste nijak pracovně-právně chráněni v případě onemocnění, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti či úrazu, stejně jako v období skutečné nezaměstnanosti a mnoha dalších případech.
 • Nemůžete prokázat výši své mzdy, takže budete mít nižší nebo žádnou podporu v nezaměstnanosti, nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, starobní důchod atd. Máte také horší podmínky při žádosti o úvěr.
 • Mnoho z negativních dopadů se projeví až s delším odstupem (nízký starobní důchod) nebo v nejméně vhodnou dobu (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, pandemie COVID-19).
 • Velmi často dochází k tomu, že jsou v obdobné situaci oba dospělí v jedné domácnosti (např. pracují ve stejné restauraci). Je váš partner také Neviditelný?
 • Dopady koronakrize jsou velké, zejména kvůli zvýšené hrozbě ztráty zaměstnání v důsledku nulové pracovně-právní ochrany, nízké podpoře v nezaměstnanosti či „svázaným“ rukám kvůli zapojení do nelegální aktivity.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

 • Náklady ze strany jednotlivce, nepřiznávajícího ani minimální mzdu, činí v průměru nejméně 38 000 Kč ročně (dalšími náklady jsou nižší důchod, ztížený nárok na nemocenskou a nižší podpora v nezaměstnanosti).
 • Náklady ze strany veřejných financí dosahují celoživotně až 3,1 milionů korun. Neviditelný pracující ve stínové ekonomice je vlastně černým pasažérem. Odvádí daně a povinné odvody jen z části svého příjmu, ale kvalitní lékařskou péči, opravené silnice nebo školy pro své děti očekává stejně jako ostatní.

Co mohou udělat firmy?

Poctivost

Bránit se nátlaku na přechod do stínové ekonomiky – není to správné, ani legální. Na daňové úniky doplácí celá společnost, vzpomeňte si na to, až budete hledat parkovací místo nebo čekat na ošetření u lékaře.

Benefity oficiální ekonomiky

Nastavte si model podnikání na legální ekonomiku, protože jedině ten je dlouhodobě udržitelný. Spolupracujte jen s firmami s podobným přístupem.

Kultivace prostředí

Snažte se přes odborové, oborové a další asociace kultivovat prostředí v celém vašem odvětví. Při jednání s potenciálními obchodními partnery nebo zaměstnanci zdůrazňujte dlouhodobé výhody plynoucí z legálního obchodního styku.

Bezhotovost

Přecházejte na bezhotovostní ekonomiku (výplaty mezd nebo jejich částí v bezhotovostní formě).

Co může udělat stát?

Minimální mzdy

Je důležité být obezřetný při úpravách minimální mzdy. Odborníci pokládají zastavení jejího růstu vůči mediánovým mzdám za efektivní řešení (tj. upravovat minimální mzdu až podle růstu mediánové mzdy a jejich rozdíl stabilizovat fixním poměrem).

Dynamika daňových slev

Dynamické slevy na odvodech by měly být upraveny tak, aby se i z pohledu zaměstnavatele vyplatilo zaměstnat osoby s mezní produktivitou, byť na hraně minimální mzdy.

Finanční gramotnost

Podpora finanční gramotnosti v kontextu dlouhodobého plánování je efektivní cestou, jak omezit nabídku práce ve stínové ekonomice (očekávaná výše důchodu, příjem v době nemoci a podobně).

Amnestie

Donutit maximální objem ekonomických subjektů k přechodu do legální ekonomiky by se dal podpořit jistou formou daňové amnestie. („Pokud vše oficiálně přiznáte a napravíte, nebude vám hrozit žádný postih za provinění v historii.“).