Zkušený, ale bez práce

Je vám více než 50 let a nemůžete sehnat práci? 

Jste zkušený senior, který chce pracovat, a přesto máte dlouhodobý problém najít zaměstnání? Podle posledních průzkumů je vás s podobným osudem v Česku přibližně 81 300.

Ze statistik vyplývá, že každý třetí nezaměstnaný je starší 50 let, stejně jako vy.

Přišli jste o práci několik let před odchodem do důchodu a i přes veškerou snahu se vám nedaří získat novou práci?

Diskriminace na trhu práce vás přivádí do finančních problémů, které můžete přenést na své děti i vnoučata.

Dlouhodobá nezaměstnanost ve zralém věku vede často k nízké sebedůvěře, pocitu selhání, nedůvěře v celou společnost až k osvojení extrémních názorů.

CO MŮŽETE UDĚLAT VY JAKO NEZAMĚSTNANÝ VE ZRALÉM VĚKU?

Vytvořte si nový životopis

Vaši vizitku v podobě životopisu neustále zlepšujte a aktualizujte. Sepište si vše, co se vám v minulosti povedlo. Jaká je vaše přidaná hodnota? Na internetu najdete mnoho služeb, které vám pomohou nové „CV“ vytvořit a jsou zcela zdarma. Skvěle funguje například online editor Cvapp.cz nebo zivotopisy.cz. Na Blogu Cvapp.cz vám poradí, jak napsat dobře životopis, ale třeba i jak napsat motivační dopis. Co dělat při ztrátě zaměstnání vám řeknou i na nejbližší pobočce úřadu práce a nebo se rovnou obraťte na informační a poradenské středisko Úřadu práce. Bezplatné poradenství pro osoby nad 50 let zajišťuje i projekt Zlatá práce.

Dejte šanci změně práce (oboru?)

Nebojte se udělat změnu a rozhlédněte se mimo váš obor. Často se stává, že právě tam více ocení jiný pohled, typ dovedností a vaše dlouholeté zkušenosti. V motivačním dopise nebo životopise váš možný přínos pro budoucího zaměstnavatele vysvětlete.

Zvažte podnikání (zvažte začít podnikat?)

Řada Neviditelných ze skupiny Zkušený, ale bez práce, zjistila, že se nabyté zkušenosti dají dobře prodat ve vlastním podnikání. Zamyslete se, jestli by vám nesedělo „pracovat na sebe“ třeba se živit díky vašim koníčkům. Právě ty mohou být často nositelem zajímavých příjmů, protože vás baví, umíte o nich skvěle mluvit a máte v nich spoustu cenných zkušeností. Nebojte se o nich psát na internetu, vytvořte si svůj web, pište o tom, co vás baví i na sociálních sítích. Pokud budete dobrý v tom, co děláte, zákazníci si vás vždycky najdou, a vás tak může začít živit i koníček, který jste dříve dělali jen ve svém volném čase.

Domáhejte se svých práv zaměstnance

Pokud máte pocit neférového jednání ze strany zaměstnavatele, zeptejte se na vaši situaci odborníků. Pomohou vám například zástupci odborových svazů (Českomoravská konfederace odborových svazů) na úřadu práce nebo neziskové organizace, které se zaměřují na poradenství v pracovně-právní oblasti. Na koho se obrátit poradí třeba Česká advokátní komora.

Vzdělávejte se

Možná to slýcháváte až moc často, možná tomu nevěříte, ale osobní rozvoj je důležitý v každém věku. Udržování a zvyšování kvalifikace pomůže předejít ztrátě zaměstnání a usnadní hledání nové. Více informací o rekvalifikačních kurzech pro lidi nad 50 let najdete třeba na webových stránkách Plus 50. Zkuste také univerzity třetího věku (Univerzita třetího věku na Univerzitě Karlově, Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě,) nebo neplacené stáže ve firmě, ve které chcete pracovat. Když se osvědčíte, dostanete zaměstnání nebo doporučení.

Brigáda jako zaměstnání

Stále více se objevují brigády spojené s poskytováním služeb ve sdílené ekonomice, rozvozu a dopravě nebo podpoře online obchodu. Někteří lidé si na těchto brigádách vydělávají násobně více než v předchozích zaměstnáních, pracují, kdy si sami určí a nepotřebují speciální kvalifikaci. Podívejte se na nabídku práce např. u rozvážkových firem (Rohlík, Košík, Dámejídlo, Wolt) či v jiných rostoucích oborech. Dejte si pozor na podivné nabídky práce z domova, za které společnost slibuje vysoké finanční ohodnocení, může se jednat o podvod.

Kde ještě můžete najít radu a pomoc?

Partneři

Genixa
Genixa
Genixa

DOPADY NEVIDITELNOSTI

Jak se neviditelnost projevuje?

Nemáte žádný příjem od zaměstnavatele, jste závislí na podpoře v nezaměstnanosti, kterou ale můžete pobírat jen 11 měsíců ( u osob na 55 let). Po této době vám stát platí jen zdravotní pojištění.V případě nouze můžete požádat o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlenína mimořádnou okamžitou pomoc.

Profesním sestupem nebo vstupem do stínové ekonomiky.

Delší pobyt mimo trh práce mění vaše návyky a snižuje vaši konkurenceschopnost. Vaše ochota dojíždět do práce se snižuje, přestanete být zvyklý vstávat pravidelně v určitou dobu a zlenivíte. Přestanete aktivně hledat práci a začnete se spoléhat na sociální systém státu.

Dlouhodobá frustrace a nízká sebedůvěra mohou být překážkou vašich úvah o případném začátku podnikání.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

Náklady ze strany jednotlivce činí v průměru až 210,9 tis. Kč ročně (počítá se do toho vaše ušlá mzda, ale i psychická ztráta dovedností, frustrace, nutnost hledat práci).

Náklady ze strany veřejných financí na jednoho nedobrovolně nezaměstnaného v dané skupině dosahují až 432,4 tisíce korun ročně (průměrné náklady spojené s výdaji veřejných politik nezaměstnanosti). Tyto poznatky víme díky studii CETA, která zaštiťuje celý projekt Neviditelní.

CO MOHOU UDĚLAT FIRMY?

Flexibilní pracovní podmínky (nejen) pro starší a seniory

Flexibilní pracovní podmínky jsou efektivním nástrojem, jak zvýšit možnosti uplatnění potenciálních žadatelů o práci. Nebojte se kombinovat úvazky, poskytovat pružnou pracovní dobu a investovat do vzdělání svých zaměstnanců. Nabízejte upravené podmínky a přístupnější pracovní pozice i pro seniory.

Být seniorem může být přednost

Pracovníci staršího věku jsou v řadě zemí cenným lidským kapitálem. Snažte se přeměnit vyšší věk v přednost a přemýšlejte o tom, že loajální pracovníci s profesními a životními zkušenostmi mohou vaší firmě nabídnout více, než co je jejich základní pracovní náplní. Takoví zaměstnanci jsou loajální, mají zkušenosti, umí vést mladší generace.

Investujte do svých zaměstnanců

Podpora fyzického a psychického zdraví a pohody na pracovišti je dobrým nástrojem pro to, aby si zaměstnanci napříč věkem udrželi vysokou produktivitu. Práce pak zaměstnance baví, naplňuje, chodí do ní rádi a mají dobrý pocit z dosažených výsledků.

Komunikujte na rovinu

Pokud se společnost mění a vy musíte snížit počet lidí, mluvte s nimi na rovinu. Vysvětlete, proč pro daného zaměstnance nemáte uplatnění, proč jste dali přednost jiným. Doporučte jim třeba, v čem se zlepšit. Zpětná vazba poskytne propuštěnému odpovědi na otázky a pomůže mu najít novou práci.

CO MŮŽE UDĚLAT STÁT?

Menší daně a odvody

Stát může firmám nabídnout výhody za zaměstnávání osob vyššího věku a seniorů Velmi dobře funguje například snížení odvodů za zaměstnance této věkové skupiny , které zavedlo třeba Německo. Ve srovnání s dávkami v nezaměstnanosti se navíc jednáo výhodnější nástroj pro stát.

Pomoc v nezaměstnanosti

Cílená pomoc na úřadech práce je klíčová. Řada oslovených osob si stěžuje na nevstřícný přístup při hledání zaměstnání, což prohlubuje pocit vlastního selhání. Zbytečně.

Podpora podnikání

Řada nezaměstnaných 50+ má skvělé předpoklady pro podnikání, ale často se tohoto kroku obávají. Řešením může být poskytování kurzů věnujících se základům podnikání nebo poskytování startovacích podnikatelských úvěrů pro tyto Neviditelné.

Reforma ekonomicky aktivního věku

V odborné literatuře se často řeší téma reformy ekonomicky aktivního věku, jako jsou zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo možnost předčasného důchodu. V oblasti zaměstnanosti 50+ však chybí systematický sběr dat a jejich analýza, která může pomoci pozdějšímu hladšímu přechodu lidí 50+ do důchodového věku.

Kvalita rekvalifikačních kurzů

V oblasti rekvalifikací platí více než kde jinde, že kvalita je důležitější než kvantita. Doporučujeme zavést hodnocení kurzů ex-post ve formě analýzy jejich přidané hodnoty, a to jak ve spolupráci s účastníky, tak se zaměstnavateli.