Neformálně pečující

Staráte se v domácím prostředí o svého příbuzného, který se bez vaší péče neobejde?

Do skupiny neformálně pečujících, kteří se potýkají s příjmovou chudobou, stresem a vyčerpáním, omezeným sociálním kontaktem i nedostatkem volného času, spadá až 800 000 osob.

Pokud jste na výše položenou otázku odpověděli ano, pak s největší pravděpodobností patříte mezi neformálně pečující. Díky neformálně pečujícím je v Česku zajištěna většina dlouhodobé sociální péče. Bez neformální péče by sociální systém zkolaboval.

Staráte se o svého příbuzného, který vás potřebuje. Může to být starší člověk, dlouhodobě nebo chronicky nemocný. Za péči o vašeho těžce nemocného nebo staršího příbuzného vám však nikdo žádnou mzdu nedá a v roli pečovatele vás nikdo nevystřídá.

Kvůli péči o druhého vám nezbývá čas na sebe, na své blízké ani kamarády, jste vyčerpaní. Často se musíte vzdát pracovního místa, nebo krátíte svůj úvazek. Máte problém si najít novou práci, kde by vám nabídli časovou flexibilitu, nebo tolerovali to, že se občas musíte postarat o příbuzného.

Špatně vycházíte s penězi, protože z rozpočtu vlastní domácnosti živíte nejen svou rodinu, ale často i toho, o něhož pečujete. Nemáte již žádnou finanční rezervu. Nemáte z čeho ušetřit. Ten, o kterého pečujete, nepobírá žádný příspěvek na péči ani jiné dávky.

CO MŮŽETE UDĚLAT VY, NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍ?

Uvědomte si, že opravdu jste neformálně pečující a nestyďte se za svou situaci

Neostýchejte se mluvit o tom, že potřebujete pomoc. Řekněte si o pomoc od ostatních. Je normální, že vás starost o vašeho blízkého vyčerpává. Nabídnutou pomoc od svého okolí rozhodně využijte.

Komunikujte s rodinou a okolím

Neformální péče může být velmi stresující, což má vliv na rodinné vztahy. Uvědomte si, že je to v drtivé většině proto, že blízcí s vámi chtějí trávit více času, než je to momentálně možné. To platí i pro okolí – kolegy z práce, spolužáky a kamarády z dětství.

Zapojte do společných aktivit i ostatní. Pro děti bude návštěva dědečka zajímavější, když budete společně listovat nad albem fotek nebo vám pomůže postavit základy rodokmenu vyprávěním o vašich předcích.

Využijte všechny formy pomoci

Rozhodně si nemyslete, že pomoc od okolí nepotřebujete. A zapomeňte i na myšlenky, že své okolí tím budete jen zatěžovat. Využijte nabízenou pomoc od státu (příspěvek na péči), veřejného zdravotnictví, od sousedů a kamarádů anebo od neziskových organizací (Pečuj doma nebo Starám se a pracuji).

Nenechte se ovlivnit

Je možné, že osoba, o kterou pečujete, odmítá péči od někoho cizího a trvá na tom, aby se o ni postarala rodina. Je to velmi citlivá situace. Mějte však na paměti to, že pokud na tento požadavek přistoupíte, poznamená to dlouhodobě kvalitu vašeho života. Rozdělit si starost a péči o nemocného člověka je ten největší dar, který jako společnost máme.

Nezapomeňte žít svůj život, rozložte síly a pečujte o svou duševní pohodu

Nebojte se žít svůj život. Bez omezení stresu a strachu o blízké nebude dobře vám ani jim. Každý týden si dopřejte svou chvilku, svůj večer, najděte si čas na vlastní koníčky. Jinak se nebudete cítit dobře a začnete hledat viníka, kterého stejně nenajdete. Bude vás to stát mnoho fyzických a psychických sil.

Neformální péče je náročná na čas, finance i vaše zdraví. Není to krátkodobá záležitost, trvá roky až desítky let. Myslete proto na to, že nemá smysl se utavit už na začátku. Dbejte na duševní hygienu a zátěž vyvažujte. Je toho na vás už příliš? Nebojte se ozvat ostatním členům rodiny. Povídejte si o své situaci s okolím. Třeba zjistíte, že v tom nejste sami a můžete tak najít někoho, kdo vám porozumí, vyslechne vás a rád vám poradí a pomůže.

Využijte veřejnou podporu 

Stát i obce nabízí příležitosti, které vám můžou alespoň částečně ulehčit. Může to být v podobě finanční podpory (příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné), materiální podpory anebo dalšího páru volných rukou, které pomohou. Nebojte se využít všech forem na maximum. Když už tyto možnosti jsou, proč jich nevyužít?

Buďte v kontaktu s lékařem ošetřovaného

Buďte v kontaktu s lékařem osoby, o kterou se staráte. Pomůže s léky a výživou, poradí s možnostmi využití ozdravných pobytů a lázní a nezapomeňte se zeptat ani na předepsání materiální podpory – třeba v podobě poukazu na hygienické pomůcky. Lékař vás také včas může upozornit na to, že je třeba péči o nemocnou osobu svěřit do rukou odborníků.

Kam se můžete obrátit pro pomoc?

  • Pečuj doma poskytuje bezplatnou linku pro pečující na tel. 800 915 915, která je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin, online kurzy, videa i příručky pro pečující.
  • Organizace Alfabet se věnuje psychologické pomoci pro pečující a dalším formám pomoci v těžkých životních situacích.
  • Život 90 nabízí nejen odlehčovací služby, ale také tísňovou péči nebo přátelské návštěvy v domácnostech.
  • Organizace Starám se a pracuji poskytuje bezplatnou poradnu pro pečující, ale také pro zaměstnavatele neformálně pečujících.
  • Unie pečujících pomáhá zlepšovat kvalitu života pečujících osob.
  • Platforma České asociace pečovatelské služby sdružuje přes 200 organizací, které poskytují terénní sociálně-zdravotní služby.
  • Registr poskytovatelů sociálních služeb je největší databáze všech poskytovatelů sociálních služeb v Česku.

Partneři

Zajíček na koni
Respondeo
Zajíček na koni
Zajíček na koni
Zajíček na koni

DOPADY NEVIDITELNOSTI NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍCH

Jak se neviditelnost projevuje?

Téměř polovina neformálně pečujících není schopna vykonávat práci na plný úvazek. Nemáte žádnou finanční rezervu a často si vystačíte jen s málem, protože vám nic jiného nezbývá.

V péči o nemocnou osobu si nemůžete vzít volno, nikdo vás nezastoupí. Těžce si hledáte práci, která by byla natolik flexibilní, aby se dala skloubit s péči o vašeho příbuzného, což vede k nízkým příjmům celé rodiny.

Kromě finančních problémů jste často pod tlakem, nemůžete si odpočinout, nemáte na nic čas ani peníze. Jste součástí sendvičové generace, kdy se musíte starat o své nezletilé děti a zároveň starší příbuzné.

Kolik stojí vaše Neviditelnost?

 • Omezení ekonomické aktivity kvůli neformální péči má významný dopad na veřejné rozpočty.

 

 • Přesné náklady na jednotlivce je velmi obtížné vyčíslit. S přijetím pečovatelského závazku však dochází k razantní změně ekonomické stability rodiny. Před zahájením péče bylo ekonomicky aktivních 79 % dotázaných, během péče to už bylo jen 44 % osob.

CO MOHOU UDĚLAT FIRMY?

Zájem o své zaměstnance

Zajímejte se o mentální hygienu svých zaměstnanců a pracujte s jejich štěstím. Šťastný zaměstnanec bude pracovat efektivněji a můžete si být jisti, že nepřijdete o kvalitní pracovníky. Komunikace je klíčem k úspěchu, ukažte zájem.

Podpora finančních pilířů

Stárnutí populace způsobí, že vaši zaměstnanci budou muset čím dál tím více času trávit péčí o své blízké. Skloubit práci a péči o druhého bez pomoci ostatních, je však velmi náročné. Popřemýšlejte o způsobu, jak to svým zaměstnancům ulehčit. Podpořte jejich finanční gramotnost. Zkuste je motivovat k tomu, aby začali aktivně investovat a využili i penzijní pojištění.

Zamyslete se nad vytvořením firemního fondu na péči o rodinné příslušníky zaměstnanců. Kvalitních zaměstnanců je na trhu nedostatek a tohle může být vaše konkurenční výhoda.

Systematická podpora

Neformálně pečujících bude přibývat. Zaměstnanec, který má plnou hlavu péče o blízké, není produktivní. Pokud to musí řešit během pracovní doby, není produktivní vůbec. Zkuste uspořádat přednášky ve spolupráci s neziskovými organizacemi a odborníky na sociální politiku. Vaši zaměstnanci pak budou vědět, kde jim poradí a podají pomocnou ruku. Určitě jim pomůže i vědomí, že podobný úděl řeší i jiní kolegové a že v tom nejsou sami.

Není možnost, jak jim pomoci? Co zavážka obědů z firemní jídelny? Kupony na zdravotní péči nebo materiální pomoc? Nabídněte neformálně pečujícím i odbornou pomoc ve formě psychoterapeuta nebo psychologa.

Flexibilní pracovní doba

Flexibilita je pro neformálně pečující důležitá. Snažte se jim porozumět a zkuste jim vyjít co nejvíce vstříc. Uvidíte, že vám to zaměstnanci svou loajalitou vrátí. Pokud flexibilita není z důvodu pracovní náplně možná, nenuťte je alespoň do přesčasů.

Společenská odpovědnost firmy

Pokud můžete jakýmkoliv způsobem odlehčit této skupině Neviditelných, udělejte to. Bude to efektivní a ryzí akt společenské odpovědnosti.

CO MŮŽE UDĚLAT STÁT PRO NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍ

Šířit informace

Mnoho neformálně pečujících ani neví, že má nárok na finanční i materiální pomoc. A přitom existuje mnoho služeb a nástrojů, které jim mohou pomoci. Zábrany k využití pomoci třetích stran mají jak pečující, tak opečovávaní. Bojí se říct si o pomoc, protože mají pocit, že na tom nejsou zas tak špatně.

Automatizovat přiznání finanční podpory

Stát má dostatek informací k tomu, aby některé procesy, které se týkají finančního příspěvku, neformálně pečujícím zautomatizoval. Špatná finanční situace a psychické rozpoložení neformálně pečujících jde ruku v ruce s jejich hrdostí, a tak si o pomoc neřeknou. Případně nemají zkušenosti s žádostí o péči a neví si rady. To má však významný dopad na kvalitu jejich života.

Udržet neformálně pečující na trhu práce

Neformální péče představuje velký zásah do jejich ekonomické aktivity. To ovlivňuje i veřejné finance. Přichází o ušlé či snížené odvody na zdravotním a sociálním pojištění a při poklesu příjmů také o vyšší daňové odvody. Každé opatření, které na trhu práce neformálně pečující udrží, přinese společenské benefity.

Ocenit neformální péčí

Většina dlouhodobé sociální a zdravotní péče je v ČR poskytována neformálními pečujícími. Přesto není pojem „neformálně pečující“ ukotven v právním systému. Neformálně pečující ulehčují celému systému přenosem nákladů na sebe a nemůžou čerpat žádné formy dávek. Takový život má ale své limity, se kterými se potýkají daní jedinci i jejích rodiny. Neformálně pečující jsou skromní, nedělají si nároky na výsluhy. Ocenění jejich práce může být hezkým signálem jejich směrem. Ať to bude nárok na čerpání služeb či pobyt na odpočinek a péči o jejich zdraví. Nebo jen jednoduché poděkování.

Psychická podpora

Většina neformálně pečujících si své problémy nechává pro sebe a neřeší je včas. Taková časovaná bomba vybuchne často v situaci, kdy jsou už na pokraji sil, začínají se u nich projevovat zdravotní problémy a jejich finanční situace je na hranici udržitelnosti. Je třeba jim podat pomocnou ruku včas, kdy jsou ještě ochotní a schopní ji přijmout.

Podpora flexibility pracovních míst

Doporučení na flexibilitu na trhu práce se prolíná u všech skupin Neviditelných. Možnost pružného zapojení do práce je obecnou potřebou všech sociálních skupin. Lidé chtějí pracovat, ale to se často vylučuje s nutností postarat se o své blízké. Pro zaměstnavatele je však potřebná flexibilita legislativně nedostupná nebo nevýhodná.

Navýšit kapacitu dlouhodobé péče

Vzhledem ke stárnutí celé populace je nutné nejen podpořit taková opatření, která umožní setrvat seniorům a dlouhodobě nemocným co nejdéle v domácím prostředí a žít co nejpřirozenější život, ale také navyšovat počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče. Podle dat Eurostatu připadá takových lůžek v České republice necelých 750 na 100 000 obyvatel. To je v rámci zemí EU podprůměrná hodnota. Ve Švédsku, Norsku a Belgii je počet lůžek okolo 1 250 na 100 000 obyvatel.