Chudí studenti

Jste Neviditelný vysokoškolský student bez finanční podpory rodiny?

Chudobou ohrožených studentů vysokých škol je v Česku až 12 000. Na sociální stipendium dosáhne jen asi 10 % z nich.

Zřejmě nemáte dostatečnou finanční podporu ze strany rodiny a jste tak odkázáni zcela na sebe. Náročné vysokoškolské studium musíte kombinovat s brigádou nebo zaměstnáním. Vysokoškolský student si v průměru vydělá okolo 6000 Kč měsíčně, ale průměrná měsíční útrata se pohybuje mezi 7000 až 10 000 Kč.

Navzdory složité situaci projevujete velkou snahu školu dokončit. Studenti jako vy mají obvykle skvělé výsledky, díky kterým dosáhnete na prospěchové stipendium. Jste totiž obdařeni daleko větší vůlí a pracovitostí než ostatní studenti.

Často se ale stává, že kvůli složitým podmínkám je těžké skloubit školu a práci. A pokud studium nedokončíte, je velká pravděpodobnost, že to ovlivní celý váš život a rodinné vztahy. Výsledkem pak může být nástup do méně kvalifikované práce a nižší příjem.

CO MŮŽETE UDĚLAT VY JAKO STUDENT?

Motivujte se a snažte se studium dokončit

Využijte všechny možnosti, které vysoké školy nabízí – konzultace, doučování, stipendia (ověřte si, zda-li máte nárok na sociální a ubytovací stipendium), v krajní nouzi volte krátkodobé přerušení studia. První pokus o studium je náročný, ale dle výzkumů má největší šanci na úspěch. Nicméně více než 60 % studentů, kteří se po prvním neúspěšném pokusu znova přihlásí, vysokou školu také dokončí. Neklesejte proto na mysli, pokud se vám napoprvé nedaří.

Vyhledávejte chytré příležitosti přímo na škole

Nebojte se požádat o práci či diskutovat o možnostech pomoci přímo na vaší vysoké škole. Velmi často se objeví pozice administrativní výpomoci. S trochou štěstí najdete placené místo pomocné vědecké síly či rešeršisty ve vědeckých projektech. Zeptejte se na tyto pracovní nabídky na vašem studijním oddělení.

Studentský přivýdělek hledejte v oboru

Mimooborové brigády jsou lákavé a pomáhají překonat těžké období. Zkušenosti z oboru se vám ale rychle vrátí. Pomohou při studiích i zkouškách, protože si teorii doplníte praxí. S pomocí školy můžete najít stáž ve firmě v oboru, kde je větší pravděpodobnost, že vám nabídnou i zkrácený úvazek při studiu. Vyplatí se sledovat velké pracovní portály, jako jsou Jobs.cz nebo Startupjobs.cz, na kterých firmy často hledají zapálené studenty bez předchozí praxe.

Zapojte se do grantů přímo na škole

Neváhejte se zúčastnit výběrových řízení na příspěvky z různých grantů, nadací, studijních soutěží či studentských stáží.

Pracovní příležitosti hledejte i na sociálních sítích

I na Facebooku se v rámci skupin rozdělených podle místa vašeho bydliště velmi dobře funguje shánění brigád, pravidelné práce a můžete se zapojit i do sdílené ekonomiky.

Budujte si kontakty

Začleňte se do kolektivu, i když vám studium a brigáda berou většinu času. Kombinace povinností a zábavy je důležitá pro udržení psychické pohody, ale také pomáhá budovat celoživotní profesní a přátelské vztahy.

Věřte si

Nenechte si okolím vnutit pocit méněcennosti kvůli nedostatku peněz. Využijte služeb studentských či kariérních poradců, kteří na vysokých školách působí. Pamatujte na psychologické pravidlo, že pokud budete věřit sám sobě, bude vám věřit i okolí. Není to všeobjímající pravidlo, pomůže ale otevřít dveře.

Využívejte slevy pro studenty

Vaše každodenní chytré volby vám pomohou držet výdaje na uzdě. Využijte maximálně status studenta a studentských slev. Můžete čerpat příspěvek na jídlo v menze, studentská sleva platí i v menzách konkurenčních vysokých škol. Sportujte na vysokoškolských sportovištích (bazény, fitness, posilovny…). Využijte co nejvíc studentských slev od ISIC. Kvalitní kávu si uvařte doma a vezměte si ji s sebou do termo hrnku, vařte si doma a nekupujte nezdravá hotová jídla. Za zábavou můžete vyrazit do studentských klubů.

Kde ještě můžete najít radu a pomoc?

  • Hlávkova nadace podporuje vynikající studenty vysokých škol
  • Výbor dobré vůle poskytuje stipendia sociálně znevýhodněným dětem
  • Erudikon finančně podporuje talentované studenty
  • Studijní oddělení vlastní univerzity vám poskytne seznam stipendií, na která máte nárok
  • Krsek Foundation poskytuje stipendia na světových vysokých školách
  • EUC nadační fond poskytuje stipendia pro budoucí zdravotní sestry a bratry

DOPADY NEVIDITELNOSTI CHUDÝCH STUDENTŮ

Jak se neviditelnost projevuje?

V porovnání s ostatními studenty nemáte čas ani peníze na společenský život či koníčky, ztrácíte tak důležité kontakty pro budoucí profesní život.

Žijete v neustálé obavě z nezvládnutí své existenční situace. Kvůli nedostatku peněz i času jste neustále pod velkým tlakem.

Pokud studium úspěšně zvládnete a vstoupíte do vysněného zaměstnání, budete na to nesmírně hrdí a stanete se velkým pozitivním vzorem pro své okolí.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

  • Nedokončená vysoká škola stojí průměrně až 114 500 Kč ročně. O tolik více byste mohli vydělávat v případě dokončeného vysokoškolského studia.
  • Nižší příjmy mají za následek to, že jako nedostudovaný Neviditelný budete odvádět do veřejných rozpočtů v průměru o 92 600 Kč ročně méně na daňových odvodech.

CO MOHOU UDĚLAT FIRMY PRO STUDENTY?

Nabídnout práci pro studenty

Zavést zvláštní režim pro zaměstnávání studentů, který by umožňoval skloubit nepravidelný výdělek i výhody studentského statusu.

Prospěchová stipendia a firemní stáže

V zahraničí je běžné, že firmy v rámci svých HR programů komunikují se zaměstnanci ve stále nižším věku, často ještě před vysokou školou. Vyšší podpora nadaných studentů prospěchovým stipendiem je také velmi efektivní. Stipendium pro studenty a následnou práci nabízí studentům technických oborů třeba i firma ČEZ.

Společenská odpovědnost firem

Nedostatek peněz by neměl být bariérou k tomu, aby se nadaní jedinci věnovali kariéře. Jejich kariéru je možné podpořit CSR projekty, nadačním financováním či placenými stážemi. Firmy si tak mohou vybudovat velmi věrné a vděčné zaměstnance.

CO MŮŽE UDĚLAT STÁT PRO STUDENTY?

Přesné cílení podpory

Posílit finanční podporu studentů pocházejících z rodin s nízkými příjmy, aby pro ně nedostatek peněz nebyl bariérou k dokončení studia.

Studentské půjčky

Všem studentům umožnit získat státem garantovanou studentskou půjčku na pokrytí přímých i nepřímých nákladů spojených se studiem. Toto opatření je v zahraničí velmi efektivní.

Spoření na vzdělání

Zavést spoření na vzdělání s daňovým zvýhodněním, které by motivovalo rodiny k vytváření úspor na budoucí vysokoškolské studium svých dětí.

Uznatelné náklady

Umožnit firmám, které finančně podporují studenty, určitou část z vyplacené podpory vložit do nákladů. Umožnit čerpat podporu na propojení spolupráce mezi soukromým sektorem a vysokými školami.