Sociální pracovníci

Připadá vám, že ze sebe pořád někomu dáváte, ale nikdo už nedává nazpět vám? Máte pocit, že o vaší práci málokdo něco ví? Jakoby byla NEVIDITELNÁ! 

Nejste sami. Cítí se tak zhruba dalších 22 415 lidí, kteří stejně jako vy pracují jako sociální pracovníci.

Neustále pracujete, denně řešíte krize druhých, spoustě problémů předejdete včasnou intervencí, ale stejně si vaší práce jen málokdo všimne. Navíc někdy stěží vyjdete od výplaty k výplatě. Náklady na vaše bydlení vzrostly tak, že je sotva zaplatíte. Kdybyste chtěli bydlení vlastní, nemáte ho jak získat. Jste neustále ve stresu – nejen kvůli náročné práci a neodpovídající mzdě, ale i kvůli rodině, se kterou nemůžete trávit tolik času, kolik byste chtěli. Připadá vám, že na vás stát i veřejnost zapomněla. Jste pro ni neviditelní. 

Co můžete jako sociální pracovníci udělat?

Mluvte o své práci nahlas

Nejen o problémech, kterými váš pracovní obor trpí, ale i tom, co v rámci své práce všechno musíte zvládnout, veřejnost často neví. Čím víc o své práci budete mluvit, tím větší je šance, že se informace dostanou k široké veřejnosti, lidem v regionu i politikům. Ti všichni se mohou zasadit o to, aby se situace konečně změnila a sociální práce dostala větší (nejen) finanční podporu.  

Využijte podpory MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží vaši situaci zlepšit. Proto spustilo projekt systémové podpory profesionálního výkonu sociální práce, který se snaží prestiž sociální práce v Česku zvýšit.

Scházejte se s ostatními sociálními pracovníky

Když budete své zkušenosti navzájem sdílet, uleví se vám. Zároveň můžete vytvořit jakousi podpůrnou platformu, která bude vaši práci reprezentovat i ve veřejném prostoru. Skrze ni pak můžete usilovat i o zlepšení platových a pracovních podmínek společně.

Předávejte své zkušenosti dál

Učením ostatních se člověk učí i spoustu věcí o sobě. Začněte své okolí vzdělávat a třeba si i něco přivyděláte. Můžete uspořádat přednášku nebo seminář, který k oboru sociální práce přitáhne pozornost. 

Věnujte čas i sami sobě

V práci děláte, co můžete, a rozkrájet se nedokážete. Myslete na to. A nezapomínejte na sebe – snažte se odpočívat, mluvit o svých pocitech, trávit čas, jak je vám příjemné. Třeba čtením, prací na zahradě, sportem, meditací a podobně. Vyzkoušejte, co vám dodává energii.

Kde vám pomůžou?

Partneři

Zajíček na koni
Respondeo
Zajíček na koni

Dopady neviditelnosti sociálních pracovníků

Jak se neviditelnost projevuje?

  • Vaše profese se potýká s nízkou sociální prestiží, i přesto jak moc je pro společnost nepostradatelná. V důsledku toho jsou s prací spojeny různé mýty, které mohou ovlivňovat celkové vnímání sociálních pracovníků. Můžete mít problémy hrdě nosit označení sociální pracovník.  
  • Příjmy jste nikdy neměli nijak zvlášť vysoké, nicméně poslední roky (kvůli pandemii a celkové krizi) máte pocit, že je to ještě horší.
  • Náklady na bydlení máte vyšší, než jste schopní zvládnout. Představa, že si sjednáte hypotéku nebo třeba jen půjčku na rekonstrukci bytu, je pro vás nemyslitelná.
  • Kvůli práci nemáte čas na sebe ani své blízké. Cítíte se vyčerpaní, vyhořelí a přemýšlíte, jestli vám za to všechno vaše práce vůbec stojí.
  • Máte pocit, že jste studovali zbytečně, že tvrdě dřete, ale nikdo vás nedocení.

Kolik stojí vaše Neviditelnost?

Mzdy sociálních pracovníků se liší v závislosti na konkrétní pozici. Přesto jsou pod průměrnou mzdou v ČR – medián pracovníka osobní péče ve zdravotnictví a sociální oblasti činil v roce 2021 zhruba 32 103 Kč.

Rozdíl mezi vaší čisty mzdou a mzdou pracovníka s odpovídajícím vzděláním je zhruba 5 700 Kč měsíčně (tedy 69 000 Kč ročně).

Co můžou pro sociální pracovníky udělat jejich zaměstnavatelé?

Zvýšení platů

Sociálním pracovníkům v nestátních neziskových organizacích by velmi pomohlo zvýšení platů, zlepšení pracovních podmínek a zavedení příplatků podle náročnosti konkrétní práce.

Žádosti o granty

Narozdíl od veřejného sektoru by zaměstnancům neziskových organizací mohly pomoci taky dotace a granty, díky nimž by pak organizace mohly svým lidem zvýšit platy.

Osvěta o práci sociálních pracovníků i nepostradatelnosti této profese

O sociální práci jako takové, se v širší veřejnosti moc nemluví. V důsledku toho pak ani o problémech a špatných podmínkách, s nimiž se sociální pracovníci potýkají. Lidé, kteří služeb sociálních pracovníků nikdy nevyužili, o jejich práci ví jen málo co a tak si ji často spojují s nejrůznějšími mýty. Logicky pak nevidí důvod, proč usilovat o zlepšení pracovních i finančních podmínek sociálních pracovníků.  Organizace toto můžou změnit – mohou se podílet na zvýšení společenské prestiže této profese skrze větší aktivitu v mediálním i veřejném prostoru.  Skrze vyvracení mýtů, bližší seznamování s obsahem práce sociálních pracovníků a zdůrazňování společenské významnosti těchto služeb mohou zvýšit šanci, že se informace dostanou k těm, kdo se situací můžou něco udělat. 

Co může pro sociální pracovníky udělat stát?

Daňové zvýhodnění

Daňovým zvýhodněním sociálních pracovníků by stát mohl sociálním pracovníkům „navýšit plat“ – a tím zároveň řešit, že je sociálních pracovníků nedostatek. Do oboru by tak přicházeli kvalitnější uchazeči a zvýšila by se i kvalita jejich služeb.

Regionální příplatky

Nedostatek sociálních pracovníků je obzvlášť patrný v regionech s horší sociální situací, jako je například Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Díky příplatkům by sociální pracovníci měli větší motivaci v těchto regionech pracovat. 

Zavedení nových odborných škol

Řešením pro nedostatek sociálních pracovníků může být i podpora vzniku příslušných odborných škol (VOŠ a VŠ), díky kterým by pracovníci v dané lokalitě zůstali.

Zajištění dostupného bydlení

Spoustu sociálních pracovníků trápí náklady spojené s bydlením. Stát by jim tak mohl bydlení poskytnout – například tak, že developeři nových bytů budou muset jejich část poskytnout vybraným profesím (a tedy i sociálním pracovníkům) v režimu regulovaného nájemného.