Osamělí rodiče – samoživitelé

Jste na děti sami? 

Do této skupiny spadá 210 000 rodičů, kteří vychovávají více než 336 000 dětí.
90 % osamělých rodičů jsou ženy.

Jako osamělý rodič – samoživitel nebo samoživitelka děláte pro zajištění sebe a svých dětí určitě maximum, a to bez možnosti sdílet starosti o rodinu s partnerem (po rozvodu, ovdovění).

Vaše situace vás trápí o to víc, že informace jsou složité, těžko srozumitelné ve  finanční i právní pomoci.

Kvůli potřebě pomoci musíte zvládat opakovanou komunikaci s úřady, což je časově, finančně i psychicky náročné.

Vaše děti se často kvůli nedostatku peněz nemohou účastnit mimoškolních aktivit jako např. kroužky, školy v přírodě nebo lyžáky.

Možná vám partner dluží výživné.

Co můžete udělat vy?

Přijměte vaši situaci

Není hanba přiznat si, že jste ve složité situaci – jste sami na problémy, které obvykle řeší dva. Nestyďte se požádat o pomoc kvůli pocitu, že je na tom mnoho lidí ještě hůř.

Hledejte informace a další pomoc

Snažte se získat informace o dostupné pomoci. Tu vám nabízí ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad práce, obec, nadace či neziskový sektor. Podívejte se například na Klub svobodných matek, Asociace neúplných rodin nebo Patron dětí. Obrátit se na neziskovku nic nestojí a přinese vám to nejen možnost finanční či materiální pomoci. Nezisková organizace funguje i jako váš patron. Pomůže vám v komunikaci s úřady, může se za vás zaručit, dát vám doporučení do školky a školy, do práce atd.

Povídejte si o problémech

Nemusíte na to být sami! Popovídejte si s přáteli, rodinou nebo odborníkem. Pokud je toho na vás moc, zkuste využít služeb psychologa. Můžete vyzkoušet online terapie od Terap.io nebo Hedepy. Existují i terapie placené pojišťovnou. Nárok na terapii máte na základě doporučení od praktického lékaře.

Využijte komunitní pomoc

Zapojte se do skupin nebo komunit, ve kterých si rodiče navzájem radí nebo nabízí hlídání dětí. Komunitní centra bývají v každém větším a ve vybraných menších městech.

Problémy je třeba řešit včas

Pokud se před vámi objeví problém, nebojte se o něm mluvit se svým okolím. Většina potíží je snáze řešitelná, když se řeší včas a napřímo. Nenechte problémy bobtnat a kumulovat.

Půjčujte si věci a sdílejte informace

Co není nutné, nekupujte. Hodně věcí si můžete půjčit od známých nebo například z pražské Library of Things, brněnské Knihovny věcí, Půjčím.to, SharyGo a podobných služeb. Zapojte se do Facebookových skupin a sdílejte informace například o postupu při vyřizování rodičovského příspěvku.

Svezte se na vlně udržitelnosti a dejte šanci věcem z druhé ruky

Podívejte se do nejbližšího REUSE centra (Ostrava, Praha, Brno), secondhandu nebo projděte swapovací (výměnné) skupiny na Facebooku, atd.

Neodmítejte pomoc potravinové nebo nábytkové banky, šatníku

Potravinové banky jídlo dodávají neziskovým organizacím a tam ho pak rozdávají potřebným (rodičům, seniorům atd.). Každá neziskovka má nastavená vlastní pravidla, komu a jak často pomoc vydá. Někdo vydá pomoc každému, kdo přijde. Někde potřebujete například Potvrzení o nároku na potravinovou pomoc. To vám vydají na OSPOD. Podobně fungují i nábytkové banky. Velkou pomocí je Šatník.

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

  • Máte jeden z nejnižších příjmů ze všech Neviditelných. Váš příjem stačí maximálně na pokrytí základních potřeb. U samoživitelů vzniká tzv. vnitřní dluh vůči sobě (omezení všech potřeb na minimum).
  • Strach o to, jak zaplatí nájem a zda jim zbyde na jídlo, se může negativně odrazit na vašem zdravotním stavu a to se pak nutně přenese na psychickou pohodu dětí.
  • Nemáte čas a kapacity řešit všechny problémy. Ty se pak hromadí.
  • Často zanedbáváte péči o své zdraví – nemáte čas chodit na preventivní prohlídky, ani nutné zákroky (například u zubaře).
  • Koronakrize postavení vás, osamělých rodičů, významně zhoršila. Zavřené školky a školy ještě více omezily možnosti obživy. Místo práce se musíte starat o děti. Vy, kdo jste pracovali na dohodu o provedení práce, nemáte nárok ani na ošetřovné. Máte nové neočekávané výdaje.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

  • Rozvedený, svobodný či ovdovělý rodič má pouze jednu výplatu. O výdaje se tak nemůže dělit s partnerem. V rodinném rozpočtu má rodič až o 53 100 Kč ročně méně, když vychovává dítě bez partnera.
  • Nižší daňové odvody a příspěvky vyjdou veřejné finance až na 123 500 Kč ročně za jednoho samoživitele.

Co mohou udělat firmy?

Flexibilita práce

Možnost přizpůsobit si dobu a množství práce nebo pracovat z domova pomáhá samoživitelům nejvíce. Úprava pracovní doby, pracovní benefity jako je hlídání dětí nebo poukazy na koníčky jsou relativně málo nákladné, ale zvyšují kvalitu života samoživitele a tím i jeho produktivitu práce.

Omezení předsudků

Rodiče, ti osamělí obzvlášť, se na trhu práce setkávají s předsudky. To jejich problémy prohlubuje. Snažte se se svými zaměstnanci mluvit, šiřte dobrou praxi. V rámci firmy i odvětví ukazujte, jak efektivně pracovat se samoživiteli.

Práce jako náplň

Pokud vnímá zaměstnanec práci jen jako zdroj obživy, nemusí být dostatečně motivovaný v jejím plnění. Podporujte přístup „práce jako životní naplnění“. Nabídněte zaměstnancům kariérní postup nebo například rekvalifikaci a vzdělávání. Zábavné aktivity pro zaměstnance utuží vztahy na pracovišti a zlepší atmosféru.

Aktivní nabídka práce

V každé instituci se občas objeví nabídka práce, která je vhodná pro osamělé rodiče. Hledáte zaměstnance na zkrácený úvazek, s flexibilní pracovní dobou nebo na práci z domova? Neváhejte informovat úřad práce o tom, že máte nabídku vhodnou pro samoživitele.

Pomoc je důležitá

Projekty společenské odpovědnosti firem systematicky zlepšující postavení osamělých rodičů představují velký potenciál cílené a efektivní pomoci.

Co může udělat stát?

Předškolní zařízení

Míst v jeslích a školkách musí být dostatek. Děti v zařízeních umožní samoživitelům mít více času na vlastní rozvoj a práci. Růst životní úrovně je spojený s možností pracovat.

Lepší komunikace

Lepší komunikace se zástupci této skupiny Neviditelných. Řada z nich se na úřady a další oficiální místa obrací ve stresu a obavě o budoucnost. Osamělí rodiče často nemají zkušenosti s podobným jednáním. Myslete na to, že ohleduplnost a ochota při jednání nic nestojí a samoživitelům může pomoci.

Flexibilita úvazků

Větší podpora flexibilních pracovních úvazků ze strany státu představuje pro samoživitele významnou pomoc. Dělba času mezi péči o dítě a práci je zásadní. Občas se ale musí dělat kompromisy a přichází náhlé změny. Flexibilní úvazky tento problém řeší.

Efektivní vymáhání výživného

Podpora efektivnějšího vymáhání výživného od neplatičů je dlouho diskutované téma. S těmito problémy se ale samoživitelé potýkají pořád. Rodič se bojí „vyvolat konflikt“, proto by mu měl pomáhat s vymáháním stát. Příkladem efektivního řešení jsou také státní zálohy na výživné.

Uzákonění pojmu "Samoživitel / Osamělý rodič"

Ukotvení pojmu rodič-samoživitel v právních předpisech je zdánlivá maličkost. Uzákoněním tohoto pojmu se ale procesy – včetně podpory samoživitelů – urychlí a zefektivní.

Podpora nápomocných organizací

Kromě přímé finanční podpory neziskových organizací může stát pomoci poskytnutím prostor například REUSE centrům nebo nábytkovým bankám.