Náhradní výživné: Když otec neplatí alimenty

19. 04. 2022

Matky a výjimečně i otcové dětí, kteří každý měsíc marně čekají na alimenty od bývalých partnerů, mají od roku 2021 o trochu snazší život. Chybějící peníze v rodinném rozpočtu můžou přijít od státu formou náhradního výživného. Jak o něj požádat a jaká jsou pravidla, to se dozvíte na následujících řádcích.

Bohužel to není nic zvláštního. Naopak. Vyživovací povinnost u nás neplní 38 % rodičů, kterým povinnost platit alimenty uložil soud. V drtivé většině, 98 % případů, jde o otce. Neplacení výživného je dokonce třetí nejčastější trestný čin. Český národní sport, dalo by se říct s notnou dávkou ironie.

Že je taková situace neúnosná, si před pár lety uvědomila i vláda a od června 2021 uzákonila novou sociální dávku – náhradní výživné. Pobírat ji může pro své nezaopatřené dítě každý rodič (přesněji řečeno zákonný zástupce), kterému druhý z rodičů buď alimenty neposílá vůbec, nebo jen část. O tyto peníze se pak stát přihlásí rodiči dlužníkovi.

Jako nezaopatřené dítě se počítá mladý člověk do 26 let, který ještě sám nepracuje. Tedy buďto ještě chodí do školy, studuje nebo pracovat nemůže např. kvůli dlouhodobé nemoci.

Jak náhradní výživné získat

Nárok na náhradní výživné nevzniká automaticky a vyřídit ho není úplná formalita. Žádosti musí předcházet to, že po druhém rodiči budete alimenty aktivně vymáhat. V praxi to znamená, že podáte buď sami, nebo přes právníka, trestní oznámení na policii, případně návrh na exekuční řízení u soudního exekutora.

Teprve když otce (výjimečně i matku) nepřiměje k nápravě ani exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí, přichází na řadu žádost o náhradní výživné. Tu podáte na úřadě práce v místě svého bydliště pro každé nezaopatřené dítě zvlášť. Budete potřebovat i pár dalších dokumentů:

  • Originál nebo ověřená kopie soudního rozhodnutí o výživném nebo dohody schválené soudem
  • Prohlášení, že povinný rodič výživné neplatí (případně například výpis z účtu dokládající, že platí jen částečně)
  • Rodný list nezaopatřeného dítěte (u starších 15 let stačí potvrzení o studiu)
  • Alespoň 4 měsíce starý doklad o tom, že jste podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí

Maximální náhradní výživné je 3 000 Kč měsíčně na dva roky

Protože průměrná výše alimentů v Česku je kolem 3 000 Kč měsíčně, podobně vychází i maximální možná náhrada od státu. Ta se počítá jako rozdíl mezi částkou, kterou má povinný rodič posílat a tou, kterou skutečně posílá. Tři tisíce jsou strop – víc nedostanete, i když vám třeba soud vyměřil nadprůměrné výživné a otec neplatí ani korunu.

Svůj nárok na náhradní výživné musíte pravidelně prokazovat každé čtyři měsíce. Chodit vám přitom bude maximálně 24 měsíců, tedy dva roky. A to i když splňujete podmínky pro vyplácení i nadále. Nedá se nic dělat, tak je zákon o výživném napsaný. Do té doby se předpokládá, že soud nebo exekutor donutí povinného rodiče začít platit.

Další články