Mladé rodiny

Jste součástí Neviditelné mladé rodiny? Jak ji poznáte?

Do této skupiny spadá asi 9 400 rodičů a více než 13 000 dětí.

Jako mladým rodičům se vám narodily děti na střední škole či začátku vysoké. Role rodičů vás bezesporu překvapila, neplánovali jste ji. A určitě jste na ni nebyli – či nejste dostatečně připraveni.

Možná jste ani nedokončili studium, nestihli jste si pořídit bydlení, nic ušetřit, ani začít budovat kariéru. Nemáte dostatek času ani prostředků na aktivity, které vás a vaše děti rozvíjí.

Co můžete udělat vy?

Půjčujte si věci a sdílejte informace

Co není nutné, nekupujte. Hodně věcí si můžete půjčit od známých nebo například z pražské Library of Things, brněnské Knihovny věcí, Půjčím.to, SharyGo a podobných služeb. Zapojte se do Facebookových skupin a sdílejte informace například o postupu při vyřizování rodičovského příspěvku.

Svezte se na vlně udržitelnosti

Díky používání věcí z druhé ruky ušetříte nejen peníze, ale také planetu. Podívejte se do nejbližšího RE-USE centra (Ostrava, Praha, Brno), secondhandu nebo projděte swapovací (výměnné) skupiny na facebooku atd.

Využijte pomoc potravinové či nábytkové banky

Potravinové banky jídlo dodávají neziskovým organizacím a tam jej pak rozdávají potřebným (rodičům, seniorům, atd.). Každá neziskovka má nastavená vlastní pravidla, komu a jak často pomoc vydá. Někdo vydá pomoc každému, kdo přijde. Někde potřebujete například Potvrzení o nároku na potravinovou pomoc. To vám vydají na OSPOD. Podobně fungují i nábytkové banky.

Vystřídejte se s partnerem

Je dobré, aby byla pozice partnerů vyvážená. Když i mladá maminka bude mít prostor na pár hodin měsíčně pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu, bude vztah rovnoprávnější. Oba partneři by měli mít k dispozici stejný čas pro sebe, na koníčky nebo setkávání s přáteli. Často se stává, že „větší právo“ na zájmovou činnost má otec živitel. To pak vede k napětí ve vztahu a izolaci ženy.

Využijte pomoc okolí

Nemusíte být na všechno sami. Ptejte se zkušenějších. Využívejte nabízenou pomoc od rodičů a přátel. Abyste mohli řídit auto, musíte chodit do autoškoly. I na rodičovství by se občas nějaký kurz hodil. Za malý poplatek nebo zdarma můžete vyzkoušet např. Aperio, Akademie rodičovství, webinář Evy Kiedroňové, neziskovku O děti postaráno.

Mluvte o problémech

Mluvit o problémech je v pořádku. Jejich formulování vám umožní vyjasnit si příčiny a možnosti řešení vaší situace, výsledkem může být cenná rada, po níž se vám určitě uleví. Pokud je toho na vás moc, zkuste využit služeb psychologa. Můžete vyzkoušet online terapie od Terap.io nebo Hedepy. Existují i terapie placené pojišťovnou. Nárok na ni máte na základě doporučení od praktického lékaře.

Podpora z veřejného sektoru

Nestyďte se požádat o pomoc. Vaši rodiče i vy svými daněmi přispíváte k tomu, aby státní instituce poskytovaly pomoc lidem, kteří ji potřebují. Využijte pomoci, na kterou máte právo – sociální příspěvky, potraviny a věci, vzdělávací a rekvalifikační kurzy nebo kroužky pro děti. Všechny tyto služby máte „předplacené“ z vašich daní.

Partner

Dopady neviditelnosti

Jak se neviditelnost projevuje?

  • Často přijmete podřadnější práci, abyste uživil rodinu nebo se pokusil dodělat školu. Ale pozor, nedokončené vzdělání vede k nižším příjmům po celý život.
  • Neplánované početí se velmi často promítá do špatných partnerských vztahů, které v případě rozvodu finančně více dopadají na matku.
  • Část starostí se pokoušíte přenést na svoje rodiče nebo prarodiče. Ti vám pomáhají s bydlením, hlídáním dětí nebo finančně. Pokud takovou možnost nemáte, žije se vám určitě podstatně hůře.
  • Téměř ze dne na den se vám změnil život, přestáváte se vídat s kamarády a trávit čas tak, jak jste byli zvyklí. Ztrácíte volnost, neodpočíváte a vaše starosti se kupí. To všechno vede k vaší větší nespokojenosti.
  • Nemáte na zaplacení kroužků nebo sportovního vybavení pro děti. Obecně mladí rodiče často nemohou rozvíjet své děti tak, jak by si přáli, což může mít na děti celoživotní dopad.

Kolik stojí vaše neviditelnost?

  • Pokud byste dokončili vysokou školu, vydělávali byste v průměru až o 90 516 Kč ročně více.
  • Kvůli nižším příjmům odvádíte do veřejného rozpočtu v průměru až o 73 000 Kč ročně méně.

Co Mohou udělat firmy?

Flexibilita práce

Možnost přizpůsobit si dobu a množství práce pomáhá nejen mladým rodičům. Úprava pracovní doby, home office, úvazky s pružnou pracovní dobou, stáže pro získání zkušeností v pracovní kariéře. To vše pomůže zaměstnancům, kteří vám důvěru vrátí v budoucnu.

Kontakt se zaměstnanci

Snažte se udržovat vazbu s lidmi, kteří vaší firmou prošli, byť se třeba jednalo o krátkodobou brigádu při studiu nebo během letních prázdnin. Pište si kontakty a posílejte jim informace o nových volných pracovních pozicích, stážích, vzdělávacích kurzech a workshopech.

Podpora mladých

 V řadě zemí je upouštěno od zažité praxe „diplom = kvalita“. Pro některé druhy zaměstnání není potřebné dokončené vzdělání. Práce s mladými uchazeči je moderní trend.

Nabídnětě více

Pokud se potýkáte s nedostatkem zaměstnanců, zkuste se zaměřit právě na mladé rodiče nebo samoživitele. Nabídněte jim pracovní benefity jako je podpora bydlení, hlídání dětí či podpora vzdělávání. Získáte tak velmi motivované a věrné zaměstnance. 

Co může udělat stát?

Předškolní péče

Rodiče, kteří nemají možnost hlídání, často začínají obnovovat kariéru až po nástupu dětí do jeslí, školky nebo školy. Tyto instituce by měly být dostupné pro všechny sociální skupiny a věkové kategorie dětí.

Volný čas

Dostatek volnočasových aktivit pro děti a rodiče pomáhá využít společně strávený čas efektivně. Umožní spojit společné chvíle se sociálním kontaktem či vzděláváním.

Dokončení studia

Podpora celoživotního vzdělávání a usnadnění podmínek mladým rodičům při studiu je výhodná nejen pro ně, ale také pro veřejné finance. Investice do mladých rodičů se v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená zvyšuje konkurenceschopnost žen na trhu práce. Posiluje i jejich sebevědomí, pocit rovnocennosti.

Flexibilita práce

Nenuťte matky přerušovat ekonomickou činnost jako podmínku čerpání státní finanční podpory. A to jak před porodem, tak po něm. Kontakt s pracovním prostředím je klíčový pro budoucí konkurenceschopnost žen.

Adresnost pomoci

Poskytované dávky státní pomoci by měly být více přizpůsobitelné. Daňové slevy mohou mladým rodičům pomoci v jejich složité situaci.

Půjčky a úvěry

Zpřístupnění půjček pro mladé rodiny a nastavení podmínek tak, aby byly pro tuto skupinu skutečně prakticky využitelné.

Bydlení

Nedostupnost vlastního bydlení je mezi mladými rodiči často zmiňovaným problémem, proto doporučujeme intenzivní řešení bytové situace.

Podpora pracovní mobility

Zjednodušení cestování za prací by mohlo pomoci mladým rodinám najít vhodnější zaměstnání. Stát by mohl tento prvek podpořit například uznatelností nákladů na přesun nového zaměstnance mezi regiony.

Podpora nápomocných organizací

Kromě přímé finanční podpory neziskových organizací pomáhajících mladým rodinám může stát pomoci poskytnutím prostorů například REUSE centrům nebo nábytkovým bankám a zjednodušit komunikaci mezi OSPODem – a centry.