Příspěvky na děti: Na co všechno máte nárok?

31. 03. 2022

Výchova dětí bývá náročná nejen psychicky, ale také finančně. Pokud vaše finanční situace není ideální, můžete využít pomoci od státu. Poradíme, které sociální dávky můžete jako rodič s dětmi získat.

Mateřský příspěvek: Mateřská začíná už před narozením miminka

Peněžitá pomoc v mateřství (hovorově mateřská) náleží rodičům, kteří pečují o novorozené miminko. Na mateřskou mají nárok i osoby, které si vzaly novorozence do vlastní péče.

Kdy máte nárok na mateřskou?

Podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění dosáhnete na mateřskou v případě, že jste si platili (nebo váš zaměstnavatel) nemocenské pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech.

Na mateřskou nastupujete obvykle 4–6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Mateřská dovolená pak trvá 28 týdnů, v případě, že čekáte více dětí, máte nárok na 37 týdnů. Výše mateřské se vypočítává ze 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den, vyplácí ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).  Pro přesný výpočet využijte kalkulačku peněžité pomoci v mateřství.

Jak mateřskou získáte?

 • O mateřskou si zažádáte se speciálním tiskopisem: Žádost o peněžitou pomoc v mateřství.
 • Tento tiskopis vám vydá ošetřující lékař (gynekolog).
 • Část A vyplní lékař, část B musíte vyplnit vy.
 • Formulář odevzdáte svému zaměstnavateli, který jej předá na ČSSZ.

Porodné: Když se miminko narodí

Porodné je jednorázová sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. O tom, zda na tuto dávku dosáhnete, rozhoduje váš čistý příjem a životní minimum celé rodiny. Spočítejte si jednoduše na kalkulačce porodného, zda máte nárok. Pokud ano, rovnou si zažádejte o porodné, stát jej vyplácí i zpětně.

Rodičovská neboli rodičovský příspěvek až do věku 4 let dítěte

Rodičovský příspěvek je v roce 2022 stanoven na 300 tisíc Kč. Tuto sociální dávku vyplácí stát bez ohledu na výši přivýdělků nebo předchozího zaměstnání.

Jak o rodičovský příspěvek zažádat?

 • Vyplňte žádost o rodičovský příspěvek.
 • Formulář si vytiskněte a odneste jej na pobočku úřadu práce v místě vašeho rodného bydliště.
 • Čerpali jste mateřskou? K žádosti musíte ještě doložit potvrzení o tom, že vám byla mateřská vyplacena. Obraťte se na příslušnou pobočku ČSSZ, které vám takové potvrzení vydá.

Příspěvek na dítě aneb přídavky na dítě

Přídavek na dítě je další forma pomoci státu, jak peněžně přispět rodinám s nízkým příjmem. Nárok na přídavek má každé dítě v rodině, která má dohromady nižší příjem než 3,4násobek životního minima rodiny. Spočítejte si pomocí kalkulačky přídavku na děti, zda máte na tuto dávku nárok.

Žádost o příspěvek podává vždy jen jeden rodič. Můžete ji podat elektronicky, nebo fyzicky na úřadu práce v místě vašeho skutečného pobytu. Osobní návštěva může být výhodnější, protože vám se vším pomůže vyškolený pracovník.

Jak požádat o přídavek?

Nárok na přídavek na dítě má i student do 26 let, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 3,4násobek životního minima.

Ošetřovné na dítě: Když stůně nejmladší člen rodiny

Nemocné děti doma samotné zůstat nemohou, je třeba, aby je rodič hlídal. Proto stát nabízí speciální dávku nemocenského pojištění, na kterou máte nárok pouze v případě, že:

 • Platíte (nebo váš zaměstnavatel za vás) nemocenské pojištění.
 • Je vaše nemocné nebo zraněné dítě mladší 10 let. Jste rodič samoživitel? V tom případě vám náleží ošetřovné na dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku.
 • Na dítě nepobíráte rodičovský příspěvek.

Ošetřovné může jeden rodič pobírat maximálně 9 kalendářních dní a v průběhu ošetřování se rodiče mohou prostřídat. V případě rodičů samoživitelů se doba prodlužuje na 16 kalendářních dní. O nemocné dítě se může postarat i prarodič, ale pouze v případě, že je stále zaměstnán. (Aby mohl mít nárok na ošetřovné, musí se podílet na nemocenském pojištění.)

Jak si zažádat o ošetřovné?

 • Ošetřující pediatr vám vystaví speciální tiskopis: Rozhodnutí o potřebě ošetřování.
 • Vy jej předáte svému zaměstnavateli, který veškeré podklady doručí na příslušné OSSZ.

Spočítejte si orientační výši ošetřovného pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného.

Kde hledat pomoc?

Úřad práce ČR vypracoval na svých stránkách Sociálního poradce. Ten vám podle informací, které mu poskytnete, sepíše seznam všech dávek, na které máte nárok. Prostřednictvím Sociálního poradce si o ně můžete rovnou zažádat.

Nebojte se také rovnou obrátit na místní úřad práce nebo ČSSZ. Vyškolení pracovníci jsou tady od toho, aby vám ve všem poradili. Požádejte je o radu.

Další články