Pečujete o rodiče? Na co máte nárok od státu

14. 06. 2022

Každodenní pomoc rodičům, kteří se o sebe postarají jen s obtížemi, je pro okolí často neviditelná. Pro vás se však stává neúnosnou zátěží, na kterou nesmíte zůstat sami. Pomoc od státu sice není nijak závratná, přesto může být k užitku. Důležité je neostýchat se. Máte na ni v tak nelehké situaci oprávněný nárok.

Péčí o rodiče strávíte roky života

Možná i vy patříte do takzvané sendvičové generace, to znamená, že se staráte současně o své potomky i stárnoucí rodiče. Vše se navíc snažíte skloubit se zaměstnáním, partnerským životem, koníčky… Ale den má bohužel jen 24 hodin a vy jen jedny nervy.

Podle odhadu iniciativy Pečuj doma takto neformálně pečuje o své seniorní rodiče až 1 milion Čechů. Nejčastěji jde o ženy ve věku 36–64 let. Průměrně tito lidé věnují péči o rodiče přes 10 let svého produktivního života. Pomoc a uznání nejenom od okolí, ale i od státu je tak více než vítaná.

Jakou pomoc byste uvítali při péči o sobu blízkou? Graf: Provident Financial s. r. o.

Proto pokud jste se také rozhodli vrátit svým rodičům lásku a péči, kterou jste od nich dostávali jako děti, nemusíte na to být sami. Nestyďte se pomoc od státu využívat.

Péče o osobu blízkou je regulérní zaměstnání

Dobu, po kterou se staráte o své rodiče či jiné blízké příbuzné, zákony berou stejně, jako kdybyste měli zaměstnání. Z toho pro vás vyplývá hned několik výhod, na které máte od státu jako neformálně pečující nárok:

1) Zkrácení pracovního úvazku

Péče o osobu blízkou vyžaduje nejenom váš čas, ale často i peníze. Odejít úplně z práce proto ve většině případů nepřipadá v úvahu. Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) máte právo na kratší pracovní dobu nebo na jinou obdobnou úpravu týdenní pracovní doby, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Tyto vážné provozní důvody zákon blíže nespecifikuje. Zaměstnavatel by je měl podrobně objasnit a doložit.

Z dosavadních soudních rozhodnutí vyplývá, že se musí jednat o takové důvody, které není možné rozumně odstranit. Všem, kdo převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu s II., III. nebo IV. stupněm závislosti, musí zaměstnavatel vyhovět.

2) Náhradní doba pojištění pro důchod

A když domácí péče o rodiče-seniory přece jen vyžaduje váš úplný odchod ze zaměstnání, stále se vám roky strávené starostí o osobu blízkou započítávají do důchodového pojištění. Stejně jako kdybyste pracovali. Podmínkou je, že pečujete o manžela, manželku, příbuzné v přímé řadě, sourozence, zetě, snachu, tchána nebo tchýni a že s touto osobou žijete v jedné domácnosti.

Důchod si vyřídíte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště. Potřebovat budete potvrzení o době trvání péče, které vám vydá úřad práce. 

3) Podpora v nezaměstnanosti

Protože se doba péče o osobu blízkou počítá jako zaměstnání, máte po jejím skončení stejně tak nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je, abyste platili sociální pojištění (respektive se starali o osobu blízkou podle pravidel výše) alespoň dvanáct měsíců během dvou předchozích let.

Podpora se následně vypočítá z průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku (v roce 2022 se vypočítává z částky 37 047 Kč).

Doba, během které vám bude podpora v nezaměstnanosti chodit, závisí na vašem věku:

  • do 50 let dostáváte podporu 5 měsíců;
  • 50 až 55 let dostáváte podporu 8 měsíců;
  • nad 55 let dostáváte podporu 11 měsíců.

Měsíční výše podpory se navíc postupně snižuje. V roce 2022 se tak maximálně vyplácí: 5558 Kč (první 2 měsíce), 4446 Kč (další 2 měsíce), 4076 Kč (zbylé měsíce). Po skončení nároku na podporu následuje finanční pomoc od státu v podobě životního, případně existenčního minima.

Stát za vás zaplatí zdravotní pojištění

Další výhodou, kterou máte od státu jako pečující o osobu blízkou, je osvobození od platby zdravotního pojištění. Stáváte se takzvaným státním pojištěncem, takže zdravotní pojištění místo vás platí zdravotní pojišťovně stát.

Vaší povinností je však tuto skutečnost pojišťovně nahlásit. Potřebovat budete potvrzení o poskytování péče jiné fyzické osobě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, které vám opět vydá úřad práce.

Jak je to s příspěvkem na péči?

Příspěvek na péči o osobu blízkou je tak trochu chyták. Nemáte na něj totiž nárok od státu vy, jako neformálně pečující, ale pobírá ho člověk, o kterého se staráte. Mezi další obdobné příspěvky od státu patří i příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku.

Žádosti se vyřizují na pobočkách úřadu práce podle trvalého bydliště osoby, o kterou pečujete.

Státní sociální služby

Stát poskytuje určitou úlevu pro neformálně pečující i v podobě sociálního poradenství a služeb sociální péče. Jejich přehledný seznam najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Většina těchto služeb není bohužel zdarma, je však možné je platit právě příspěvkem na péči o osobu blízkou. Zásadní jsou pro neformálně pečující odlehčovací služby, které umožní si alespoň trochu oddychnout a nabrat síly třeba na kratší dovolené.

Kdo vám pomůže kromě státu

Možná vám právem připadá, že jste na všechno sami. Stejné pocity a frustraci zažívají v Česku tisíce pečujících. Pomocnou ruku se snaží podat i nejrůznější neziskové organizace, například:

Projekt Sendvičová generace, který spravuje Centrum pro rodinu a sociální péči

Další články