Přehledný průvodce: Zažádejte si o příspěvek na bydlení

04. 10. 2022

Úvodní obrázek - Příspěvek na bydlení

Vzhledem k vysokým cenám energií se teď hodí každá finanční pomoc. A zrovna jednu takovou teď nabízí stát v podobě příspěvku na bydlení. Jak si o něj zažádat a kde? Čtěte dál. Pomůžeme vám se v pravidlech zorientovat.

Co to je příspěvek na bydlení?

Jde o dávku, která vám má pomoct s výdaji na bydlení – tedy například s nájmem, energiemi, vodným i stočným. Žádost se už nemusí podávat každý rok, ale stačí ji podat jen jednou. O příspěvek můžete navíc požádat až 3 měsíce zpětně.

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok?

O příspěvek si můžou požádat nejen vlastníci bytů, ale i nájemci, podnájemci a lidé, kteří v nemovitosti bydlí na základě věcného břemena. Abyste tedy příspěvek získali, nemusíte být majiteli bytu nebo domu, kde žijete. Stačí, že platíte nájem.

Příspěvek na bydlení má však jednu podmínku. Musíte doložit, že za bydlení utrácíte více než 30 % svých příjmů. V Praze je to 35 %. Každých 6 měsíců pak budete státu dokládat své čtvrtletní náklady a čtvrtletní příjmy. Pokud budete mít pocit, že se vám během tohoto období náklady na bydlení stihly zvýšit, můžete doklady o příjmech a nákladech podat i po čtvrtroce. Pozor – splátka hypotéky je prozatím považována jako dlouhodobá investice, a tak se do nákladů nezahrnuje.

Jak se příspěvek na bydlení počítá?

Výši příspěvku se vám vypočítá podle tzv. normativních nákladů, které stát stanovil jako maximální možné náklady na bydlení. Závisí na velikosti obce, kde bydlíte, a počtu členů domácnosti. Rozepsané je najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při vyměřování příspěvku se berou v poraz všechny osoby, které užívají byt. Do příjmu rodiny, od kterého se výše příspěvku odvíjí, se pak započítávají příjmy všech osob. Jako příjem stát bere i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Příklad: Jana a Karel mají dvě děti. Jejich společný čistý příjem je 33 348 Kč. Za nájem platí měsíčně 12 000, za další náklady (energie, vodné, stočné) pak 6 620 Kč. Od státu můžou získat příspěvek na bydlení ve výši 6 273 Kč. 

TIP: Nevíte, jak spočítat, na jak velký příspěvek na bydlení máte nárok? Využijte státem vytvořenou online kalkulačku, díky které to zjistíte.

Jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat buď osobně, nebo elektronicky.

Pokud zvolíte první cestu, je třeba vyplnit formuláře od MPSV a ty pak zanést na Úřad práce. Jestliže si nejste jistí, jak na to, prohlédněte si předvyplněné vzory formulářů, které na stránkách najdete také.

Co je potřeba doložit?

V případě, že se rozhodnete podat žádost online, budete k tomu potřebovat tzv. identitu občana. Ta se dá založit hned několika způsoby – nejjednodušší je nechat si v bance (nebo pomocí internetového bankovnictví) zřídit bankovní identitu, přes kterou se pak budete do státních systémů přihlašovat.

Není vám něco z toho jasné? Podívejte se na video Ministerstva práce a sociálních věcí uvidíte, kde zjistíte, jak konkrétně postupovat.

Kdy chodí příspěvek na bydlení na účet?

Peníze na účet vám přijdou po posouzení žádosti, to může být zhruba začátkem příštího měsíce. Jestliže tedy podáte žádost v říjnu, měly by vám peníze dorazit začátkem listopadu. 

Další články