Neviditelné mladé rodiny

08. 06. 2021 | Tisková zpráva

Podle hloubkové studie projektu Neviditelní skoro 10 tisíc mladých Čechů založí rodinu ihned po střední škole nebo ještě během studia, většinou však neplánovaně. Na roli rodičů nejsou dostatečně připraveni. Často nedokončí studium, nestihnou si pořídit bydlení, něco ušetřit, ani začít budovat kariéru. Odborníci v projektu Neviditelní radí, jak zlepšit situace těchto mladých rodin. 

V mladých rodinách chybí peníze na rozvoj dětí

Mladí rodiče často přijmou podřadnější práci, aby uživili rodinu nebo se pokusili dostudovat. „Roční propad příjmů zapříčiněný nedokončeným vysokoškolským vzděláním činí až 90 156 Kč,“ říká Aleš Rod z CETA. Mladým rodičům často nezbývají peníze na zaplacení kroužků nebo sportovního vybavení pro děti. Obecně nemohou rozvíjet své potomky tak, jak by si přáli, což může mít na děti celoživotní dopad. Část starostí mladí rodiče přenášejí na prarodiče. Ti jim pomáhají s bydlením, hlídáním dětí nebo finančně. Pokud takovou možnost mladá rodina nemá, žije se jí podstatně hůře.

Ztráta volnosti bolí

Důsledky neviditelnosti nejsou jen finanční. Neplánované početí se promítá i do horších partnerských vztahů. Kvůli dětem totiž spolu mnohdy zůstanou páry, které by se jinak rozešly. „Rodičovství přináší obrovskou řadu změn, na kterou mladí často nejsou připravení. V kontrastu s bezdětnými vrstevníky to pociťují ještě intenzivněji. Téměř ze dne na den se jim změní život, přestanou se vídat s kamarády. Ztrácí volnost, neodpočinou si. To všechno vede k větší nespokojenosti,“ říká psycholožka Kateřina Brikciová z Dirivitu. Obranou proti takovým pocitům může být sdílení. Partneři by si měli povídat, smát se, sdílet společné zážitky, být spolu beze slov. Tyto pozitivní vklady na citové konto pak pomohou lépe snášet stres a starosti.

Nejtěžší je udělat první krok

„Z každodenního kontaktu s mladými rodiči víme, jak obtížné je udělat první krok ke změně. Vykročit z komfortní zóny, i když se v ní žije těžko, je pro některé z našich klientů téměř nemožné. Proto jsme se rozhodli stát se partnerem projektu Neviditelní pro skupinu Mladých rodin. Doufáme, že se následující konkrétní opatření podaří dostat do povědomí co nejvíce lidí,“ říká Markéta Šulcová, ředitelka Zajíčka na koni. Tato nezisková organizace pomáhá rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel.

Co mohou mladí rodiče udělat pro zlepšení své situace?

 • PŮJČOVAT SI VĚCI A SDÍLET INFORMACE. Nekupovat, co není nutné. Hodně věcí si mohou půjčit od známých nebo například z pražské Library of Things, brněnské Knihovny věcíPůjčím.toSharyGo a podobných služeb. Mají také možnost zapojit se do facebookových skupin a sdílet informace například o postupu při vyřizování rodičovského příspěvku.
 • SVÉZT SE NA VLNĚ UDRŽITELNOSTI. Díky používání věcí z druhé ruky ušetří nejen peníze, ale také planetu. Mohou se podívat do nejbližšího RE-USE centra (OstravaPrahaBrno), secondhandu nebo projít swapovací (výměnné) skupiny na Facebooku atd.
 • VYUŽÍT POMOC POTRAVINOVÉ NEBO NÁBYTKOVÉ BANKY. Potravinové banky jídlo dodávají neziskovým organizacím a tam jej pak rozdávají potřebným. Každá neziskovka má nastavená vlastní pravidla, komu a jak často pomoc vydá. Někdo vydá pomoc každému, kdo přijde. Někde potřebují například Potvrzení o nároku na potravinovou pomoc. To mladým rodičům vydají na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Podobně fungují i nábytkové banky.
 • VYUŽÍT POMOC OKOLÍ. Mladé rodiny nemusí být na všechno samy. Mohou se ptát zkušenějších. Využívat nabízenou pomoc od rodičů a přátel. Aby mohly řídit auto, musí chodit do autoškoly. I na rodičovství by se občas nějaký kurz hodil. Za malý poplatek nebo zdarma mohou vyzkoušet např. AperioAkademie rodičovstvíwebinář Evy Kiedroňové, neziskovku O děti postaráno.
 • MLUVIT O PROBLÉMECH. Mluvit o problémech je v pořádku. Jejich formulování umožní vyjasnit si příčiny a možnosti řešení situace. Výsledkem může být cenná rada, po níž se mladým rodinám určitě uleví. Pokud je toho na ně moc, mohou využít služeb psychologa. Mohou vyzkoušet online terapie od io nebo Hedepy. Existují i terapie placené pojišťovnou. Nárok na ni mají na základě doporučení od praktického lékaře.
 • PODPORA Z VEŘEJNÉHO SEKTORU. Samy mladé rodiny, stejně jako ostatní občané, svými daněmi přispívají k tomu, aby státní instituce poskytovaly pomoc lidem, kteří ji potřebují. Měli by tedy využít pomoci, na kterou mají právo – sociální příspěvky, potraviny, věci, vzdělávací a rekvalifikační kurzy nebo kroužky pro děti. Všechny tyto služby mají „předplacené“ ze svých daní.

Jak mohou pomoci firmy?

Značný vliv na situaci mladých rodin mají v neposlední řadě také zaměstnavatelé. „Mladí rodiče ocení pravděpodobně jiný tip benefitů než jejich bezdětní kolegové. Je proto dobré být v tomto ohledu flexibilní. Můžete nabídnout pomoc s hlídáním dětí nebo jim dopřát něco pro radost, na co by jinak v jejich napjatém rozpočtu nezbyly peníze. Touto speciální péčí získáte velmi motivované a loajální zaměstnance,“ říká Anna Machová, HR expertka z Providentu.

Mezi oblasti, kde mohou pomoci firmy, patří:

 • FLEXIBILITA PRÁCE: Možnost přizpůsobit si dobu a množství práce pomáhá nejen mladým rodičům. Úprava pracovní doby, home office, úvazky s pružnou pracovní dobou, stáže pro získání zkušeností v pracovní kariéře. To vše pomůže zaměstnancům, kteří vám vaši důvěru vrátí v budoucnu.
 • KONTAKT SE ZAMĚSTNANCI: Snažte se udržovat vazbu s lidmi, kteří vaší firmou prošli, byť se třeba jednalo o krátkodobou brigádu při studiu nebo během letních prázdnin. Pište si kontakty a posílejte jim informace o nových volných pracovních pozicích, stážích, vzdělávacích kurzech a workshopech.
 • PODPORA MLADÝCH: Diplom zdaleka neznamená jistotu, že získáte kvalitního zaměstnance. Diplom neznamená nadšení, odhodlanost, pracovitost, věrnost… Proto je také v řadě zemí upouštěno od zažité praxe „diplom = kvalita“.
 • NABÍDNĚTE VÍCE: Pokud se potýkáte s nedostatkem zaměstnanců, zkuste se zaměřit právě na mladé rodiče nebo samoživitele. Nabídněte jim pracovní benefity jako je podpora bydlení, hlídání dětí či podpora vzdělávání. Získáte tak velmi motivované a věrné zaměstnance.

Jak by se měl změnit systém veřejné pomoci?

Ačkoli skupinu Mladých rodin řadíme mezi Neviditelné, automaticky to neznamená, že se o tyto osoby nikdo nezajímá nebo že jejich směrem není alokována podpora. Ne vždy je ale systém efektivní. „Dá se říci, že mladé rodiny se tak trochu nešťastně dostávají do ještě většího stínu skupiny samoživitelů. Slova o nutnosti pomoci samoživitelům, nehledě na to, do jaké míry jsou vyslyšena, z úst politiků zaznívají velmi často. Mladé rodiny jsou tak trochu opomíjeny. I přesto, že se dle naší analýzy nejedná o příliš početnou skupinu, je potřeba na ni myslet. Správně zacílená malá pomoc může totiž přinést velké zlepšení,“ uvádí Aleš Rod z CETA.

Systém sociální podpory je velmi robustní a provázaný. Takže je obtížné jej měnit. Mladým rodinám by ulevily následující úpravy:

 • PŘEDŠKOLNÍ PÉČE: Rodiče, kteří nemají možnost hlídání, často začínají obnovovat kariéru až po nástupu dětí do jeslí, školky nebo školy. Tyto instituce by měly být dostupné pro všechny sociální skupiny a věkové kategorie dětí.
 • DOKONČENÍ STUDIA: Podpora celoživotního vzdělávání a usnadnění podmínek mladým rodičům při studiu je výhodná nejen pro ně, ale také pro veřejné finance. Investice do mladých rodičů se v budoucnu mnohonásobně vrátí.
 • OTCOVSKÁ DOVOLENÁ: Otcovská dovolená zvyšuje konkurenceschopnost žen na trhu práce. Posiluje i jejich sebevědomí, pocit rovnocennosti.
 • FLEXIBILITA PRÁCE: není dobré nutit matky přerušovat ekonomickou činnost jako podmínku čerpání státní finanční podpory. A to jak před porodem, tak po něm. Kontakt s pracovním prostředím je klíčový pro budoucí konkurenceschopnost žen.
 • VOLNÝ ČAS: Dostatek volnočasových aktivit pro děti a rodiče pomáhá využít společně strávený čas efektivně. Umožní spojit společné chvíle se sociálním kontaktem či vzděláváním.
 • ADRESNOST POMOCI: Poskytované dávky státní pomoci by měly být více adresné. Daňové slevy mohou mladým rodičům pomoci v jejich složité situaci.
 • PŮJČKY A ÚVĚRY: Zpřístupnění půjček pro mladé rodiny a nastavení podmínek tak, aby byly pro tuto skupinu skutečně prakticky využitelné.
 • BYDLENÍ: Nedostupnost vlastního bydlení je mezi mladými rodiči často zmiňovaným problémem, proto doporučujeme intenzivní řešení bytové situace.
 • PODPORA PRACOVNÍ MOBILITY: Zjednodušení cestování za prací by mohlo pomoci mladým rodinám najít vhodnější zaměstnání. Stát by mohl tento prvek podpořit například uznatelností nákladů na přesun nového zaměstnance mezi regiony.
 • PODPORA NÁPOMOCNÝCH ORGANIZACÍ: Kromě přímé finanční podpory neziskových organizací pomáhajících mladým rodinám může stát pomoci poskytnutím prostorů například REUSE centrům nebo nábytkovým bankám a zjednodušit komunikaci mezi OSPODem a centry.

O projektu Neviditelní

Cílem projektu je upozornit veřejnost na toto důležité celospolečenské téma a zlepšit životní podmínky Neviditelných. Projekt popisuje skupiny osob, kterých se neviditelnost týká a ukazuje její důsledky. Vyčísluje náklady nejen pro samotné Neviditelné, ale také pro veřejný sektor. Pro každou skupinu připravili odborníci sady doporučení, která pomohou k vystoupení z bludného kruhu neviditelnosti. Radí, jak mohou sami Neviditelní zlepšit svou situaci, co mohou udělat firmy jako zaměstnavatelé a jak by se měl změnit systém veřejné pomoci. Neviditelní jsou společným projektem Spotřebitelského fóra, Centra ekonomických a tržních analýz CETA a společnosti Provident Financial. Hloubkové rozhovory se zástupci Neviditelných prováděla společnost IPSOS. Na opatřeních a radách, jak mohou Neviditelní zlepšit svou situaci, se podílela psycholožka Kateřina Brikciová ze společnosti Dirivitu. Podrobné informace najdete na www.neviditelni.org.

Další tiskové zprávy