Světový den sociální práce, připadá letos na 19.3.2024

19. 03. 2024

Světový den sociální práce si každoročně připomínáme třetí úterý v březnu a jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam sociální práce, na její nezastupitelnou roli jako profese, která v moderní společnosti získává čím dál tím důležitější postavení, ale také bránit sociální spravedlnost a lidská práva. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW).

Součástí tohoto dne je ocenění GRATIAS. Gratias je symbolickým uznáním pro ty sociální pracovníky, kteří se významně zasazují o dobré jméno a rozvoj sociální práce. Na slavnostním předávání cen bude představen také projekt Neviditelní, stejně tak jako připravované aktivity na podporu sociálních pracovníků a jejich práce.

A co dalšího se bude dít? 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI UŽIJTE SI DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE, VÁŠ DEN🙋

Další články